Evenementen

Raadsleden

t.b.v. campagne LVR 2014 t.b.v. campagne LVR 2014. Jan Puper t.b.v. campagne LVR 2014 Mohamed Derkaoui_portret
Dré Peters, fractievoorzitter
voorzitter commissie Burgers en Samenleving
Mail Dré
Jan Puper
Commissie Burgers en Samenleving
Mail Jan
Dirk Franssen,
vice-fractievoorzitter
Commissie Ruimte
Mail Dirk
Mohamed Derkaoui
Commissie Bestuur en Middelen
Vice-voorzitter auditcommissie
Mail Mohamed
t.b.v. campagne LVR 2014 t.b.v. campagne LVR 2014 t.b.v. campagne LVR 2014 t.b.v. campagne LVR 2014
Hay Hutjens
Commissie Ruimte
Mail Hay
Bert Achten
Tweede voorzitter commissie Bestuur en Middelen
Mail Bert
Jos van Rey
Commissie Ruimte
Mail Jos
Kadri Sogukcesme
Commissie Ruimte
Mail Kadri
t.b.v. campagne LVR 2014 t.b.v. campagne LVR 2014
Ben Peters
Commissie Bestuur en Middelen
Mail Ben
Lieke van Hal
fractiesecretaris/
penningmeester
Commissie Burgers en Samenleving
Lid Rekenkamercommissie
Mail Lieke