Actueel

22 september 2021

De LVR-fractie is in vergadering bij elkaar gekomen over de op dinsdagavond jl. ontvangen brief van Burgemeester Donders. Na rijp beraad komen wij in lijn met onze eerdere reacties op vragen vanuit de media, niet tot een andere conclusie dan dat deze brief meer vragen oproept dan wegneemt. Onder andere over het moment en de wijze van verzending, de adressering, de toonzetting en de impact van de brief. Ook plaatsen wij kanttekeningen bij inhoudelijke punten waarin wij ons niet herkennen. Er zijn namelijk zeker verbeteringen gerealiseerd, uiteraard is er altijd nog ruimte voor verdere verbetering. De LVR-fractie trekt voor dit moment de conclusie dat deze handelswijze van de Burgemeester averechts werkt en juist niet bijdraagt aan het verder verbeteren van de onderlinge verhoudingen. Ook wordt op deze wijze het belang van de stad Roermond niet gediend. De LVR-fractie is daarom voorstander van een openbaar debat in de Raad op een nader te bepalen moment, over deze brief en alle zaken die hiermee verband houden. Wij zetten ons in om dit te bewerkstelligen, alles in het belang van Roermond!

22 september, 2021

Statement LVR-fractie naar aanleiding van brief Burgemeester Donders

22 september 2021 De LVR-fractie is in vergadering bij elkaar gekomen over de op dinsdagavond jl. ontvangen brief van Burgemeester Donders. Na rijp beraad komen wij […]
8 juni, 2021

Persbericht: Dré Peters en Dirk Franssen 1 en 2 op LVR-lijst verkiezingen 2022!

Roermond, 8 juni 2021,   Dré Peters en Dirk Franssen 1 en 2 op LVR-kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022!Dré Peters lijsttrekker en Dirk Franssen 1e kandidaat wethouder. Vanavond […]
25 februari, 2021

Vragen aan de burgemeester inzake opening terrassen

Geachte heer Vervuurt, beste Jos,   Kun je bijgaande vragen doorsturen naar burgemeester Donders? Steeds meer burgemeesters willen dat de terrassen weer opengaan. Uiteraard corona-proof. Beter […]
17 december, 2020

Eindejaarswens december 2020