Actueel

Persbericht:
De LVR maakt zich zorgen om de bestuurbaarheid van de stad en vraagt derhalve de minister van BZK om de burgemeester bij te staan om haar onafhankelijke positie te borgen. Liefst middels een ervaren coach. De LVR denkt daarbij aan de persoon van oud-burgemeester Gerd Leers die op vele momenten heeft bewezen voortreffelijk boven partijen te kunnen functioneren.
Leers heeft een uitstekende staat van dienst, was kamerlid, burgemeester en bewindspersoon. Hij kent de problematiek van de lokale politiek als geen ander en weet ingewikkelde dossiers tot een goed einde te brengen. Daarnaast heeft Leers het vermogen om te verbinden en te versterken, iets waar Roermond thans sterke behoefte aan heeft. Helaas blijkt deze competentie, in tegenstelling tot de verwachting bij haar aantreden, bij de huidige burgemeester iets minder goed ontwikkeld. De LVR wil de burgemeester absoluut niet diskwalificeren, maar horende de Roermondse burger na haar recente uitspraken over de gemeenteraad van Roermond, lijkt interventie en steun van buitenaf de juiste remedie om de (politieke) neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Het zou fijn zijn wanneer de burgemeester deze handreiking omarmt, in het belang van haar stad en haar inwoners.
De LVR wil graag werken aan redelijke oplossingen en schuwt niet om hierbij onorthodoxe methodes te kiezen, ook al blijkt de coalitie dit keer op keer af te zweren. Met ons initiatief bieden wij zowel de burgemeester als de haar getrouwe coalitie wederom een middel om uit deze politieke impasse te geraken.
In de bijlage treft u de brief zoals deze gisteren, 21 september 2016, per post verzonden is aan de minister van BZK.
22 september, 2016

Persbericht n.a.v. brief van LVR aan minister Plasterk van BZK

Persbericht: De LVR maakt zich zorgen om de bestuurbaarheid van de stad en vraagt derhalve de minister van BZK om de burgemeester bij te staan om […]
9 september, 2016

Extra raadsvergadering 8 september 2016 inzake gevolgen zaak Jos van Rey voor gemeente

Gisteravond, 8 september, heeft de extra raadsvergadering plaatsgevonden over de gevolgen van het voorlopige vonnis in de zaak Van Rey/Schreurs/Van Pol voor de gemeente Roermond. De […]
1 september, 2016

Verzoek tot agendering wijziging samenwerking sociaal domein tijdens Commissie BS op 27 september as.

Aan de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad van Roermond, de heer Dré Peters, Aan de leden van de commissie Burgers en […]
1 september, 2016

Reactie en statement LVR op extra raadsvergadering 8 september 2016

Roermond 01 september 2016,   Geachte collega raadsfracties, in afschrift aan de Griffier en de Voorzitter van de Gemeenteraad,   Uit de Limburgse media heeft de […]