Actueel

Aan de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad van Roermond, de heer Dré Peters,
Aan de leden van de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad van Roermond.

 

Roermond, 1 september 2016.

 

Geachte voorzitter,

 

Gisteren, 31 augustus, hebben wij via de griffie per mail een brief ontvangen m.b.t. samenwerking in het sociaal domein van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal. Het gaat hierbij over een overeenkomst die een voortzetting is van een in 2014 gesloten convenant tussen genoemde gemeenten. De samenwerking betreft de participatiewet, de jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 

Dat brengt de LVR fractie tot de volgende vragen:

  1. Zijn de colleges van Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren geïnformeerd dat het in 2014 gesloten convenant nu in 2016 op deze wijze zou worden voortgezet;
  2. Welke betekenis moeten wij toekennen aan de uitspraak van de woordvoerder van de gemeente Weert, dit op vragen van een journalist, dat ook anderen gemeenten uit Midden Limburg zich kunnen aansluiten bij wat nu de samenwerking genoemd wordt van de gemeenten uit Midden Limburg West;
  3. In het vervolg opvraag 2, hoe verloopt de samenwerking tussen en met de gemeenten Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt – Susteren in de hiervoor genoemde beleidsvelden;
  4. Wat is de invloed van de voortgezette samenwerking van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal op de door andere partijen uit onze gemeenteraad zo zeer geroemde SML trajecten / samenwerking.

Deze vragen en wellicht nog meer willen wij bespreken in de eerstvolgende vergadering van de commissie Burgers en samenleving d.d. 27 september.

 

De LVR fractie verzoekt hierdoor u voorzitter van de comm. BS het punt: “Samenwerking In Midden Limburg in het sociale domein” te agenderen voor de vergadering van de commissie op 27 september.

 

In de per mail ontvangen brief wordt namens wethouder Smitsmans melding gemaakt van overleg tussen de 7 gemeenten in Midden Limburg op 28 september. Dat kan betekenen dat de wethouder de commissie nog niet adequaat kan informeren. Daarom verzoekt de LVR fractie u voorzitter om bij wethouder Smitsmans aan te dringen om het genoemde overleg van 28 september eerder te laten plaatsvinden zodat de commissie wel adequaat geïnformeerd kan worden. Met name de uitspraak dat ook andere gemeenten zich kunnen aansluiten bij het gesloten samenwerkingsverband roept bij ons veel vragen op. Vragen over de huidige samenwerking in wat wij voor het gemak dan nu maar de samenwerking Midden Limburg Oost zullen noemen en de samenwerking die op de overige terreinen van de transities en transformaties in het sociale domein is gerealiseerd met alle 7 Midden Limburgse gemeenten.

 

Kortom vragen te over die uitleg en overleg in de commissie noodzakelijk maken.

 

Met vriendelijke groet,
Lieke van Hal en Jan Puper,
leden van de commissie Burgers en Samenleving voor de LVR

1 september, 2016

Verzoek tot agendering wijziging samenwerking sociaal domein tijdens Commissie BS op 27 september as.

Aan de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad van Roermond, de heer Dré Peters, Aan de leden van de commissie Burgers en […]
1 september, 2016

Reactie en statement LVR op extra raadsvergadering 8 september 2016

Roermond 01 september 2016,   Geachte collega raadsfracties, in afschrift aan de Griffier en de Voorzitter van de Gemeenteraad,   Uit de Limburgse media heeft de […]
15 juni, 2016

Brandbrief inzake verhuizing BsGW naar pand Westrom

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond 15 juni 2016,     Brandbrief gewenste noodzakelijke informatie inzake verhuizing BsGW […]
9 juni, 2016

Motie Huisvesting BsGW raadsvergadering 9 juni 2016

Motie huisvesting BsGW   De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 9 juni 2016,   Overwegende dat: Door de samenvoeging van de […]