Actueel

Aan het College van B&W
tav. Wethouder Waajen
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 27 januari 2017

 

Betreft: Robuuste maatregelen verbinding DOC – Binnenstad Roermond

 

Geachte mevrouw Waajen,

 

Zoals u weet heeft de LVR fractie in het verleden vele malen gepleit en aangedrongen voor robuuste maatregelen/ingrepen om de verbinding tussen het DOC en de binnenstad te optimaliseren. Een van de weinige kansen om die robuuste maatregelen te realiseren was aanwezig in het pand van Laumen gelegen aan de Markt.
Wij verwijzen ook naar de tekeningen die bij het stadsbestuur bekend zijn van de architecten Engelman en Wuts. Een unieke kans dat deze locatie beschikbaar kwam!

Van de eigenaar van het pand hebben wij vernomen dat hij vele malen contact met u heeft gezocht om hierover van gedachten te wisselen en u heeft niet eens de moeite genomen om op deze verzoeken te reageren. Inmiddels hebben wij vernomen dat het pand definitief is verkocht.

 

Wij betreuren uw handelswijze en willen dat middels deze brief vastleggen om meningsverschillen in de toekomst te voorkomen.  U heeft een prachtige kans/oplossing voor de Stad Roermond laten liggen om de binnenstad een betere verbinding te geven met het DOC.
Wij hameren zoveel op robuuste maatregelen die een betere verbinding van het DOC met de binnenstad bewerkstelligen omdat het bezoekersaantal van het DOC dat ook de binnenstad bezoekt minder wordt.

 

Hoogachtend,

 

30 januari, 2017

Brief aan wethouder Waajen, d.d. 27 januari 2017

Aan het College van B&W tav. Wethouder Waajen Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 27 januari 2017   Betreft: Robuuste maatregelen verbinding DOC – […]
21 december, 2016

LVR wenst iedereen een prachtig 2017!

12 november, 2016

Overzicht moties en amendementen raadsvergadering 10 november 2016

Op 10 november 2016 vond de begrotingsbehandeling van de gemeente Roermond plaats. Voor deze vergadering heeft de LVR een aantal moties en amendementen ingebracht en hebben […]
10 november, 2016

Woordvoering fractievoorzitter LVR tijdens begrotingsbehandeling 10 november 2016

Hovaardigheid of op zijn plat Remunjs “Die lieje aan hoovaard” of moeten wij zeggen eigendunk, arrogant, ingebeeld, hautain of zelfingenomen? Dat zijn de woorden die passen […]