Actueel

Motie Ambtelijke capaciteit bij evenementen

 

 

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 31 maart 2016,

 

Overwegende dat:

  1. Roermond een stad is die baat heeft bij evenementen;
  2. particuliere initiatieven voor het organiseren van evenementen in Roermond in het algemeen dan ook op aanmoediging en ondersteuning vanuit de gemeente kunnen rekenen;
  3. er in het verleden nog nooit aanvragen om evenementen zijn afgewezen vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit om vergunningaanvragen te beoordelen;
  4. er nu echter een situatie dreigt te ontstaan waarbij een interessant evenement, Roermond Stormt, niet door dreigt te kunnen gaan omdat er onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is voor het vergunningentraject (zie antwoord college op vraag LVR in commissie BM, bijlage 1);
  5. dit gebrek aan capaciteit mede wordt veroorzaakt doordat het vergunningentraject voor Solar veel van de beschikbare ambtelijke energie opslurpt;
  6. als er onvoldoende capaciteit beschikbaar is, deze capaciteit kan worden vergroot;
  7. het voor de raad ondenkbaar is dat evenementen in Roermond niet kunnen doorgaan omdat de ambtelijke organisatie onvoldoende tijd kan vrijmaken om vergunningaanvragen te beoordelen.

 

Roept het college van burgemeester en wethouders op:

  1. alles op alles te zetten om voorwaarden te scheppen dat geplande evenementen, waaronder bijvoorbeeld Roermond Stormt, kunnen doorgaan en dus niet stranden vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 2016.

De griffier,                                                                    de voorzitter,

 

 

 

 

Ingediend door:

Dré Peters en Bert Achten
raadsleden LVR

23 maart, 2016

Motie capaciteit ambtenaren bij evenementen 31 maart 2016

Motie Ambtelijke capaciteit bij evenementen     De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 31 maart 2016,   Overwegende dat: Roermond een […]
8 januari, 2016

Informatieve vragen m.b.t. exploitatiesubsidie scouting St. Joris Leeuwen

Roermond 8 januari 2016   Geachte griffier, De LVR heeft vragen m.b.t. de eerder toegekende exploitatiesubsidie voor scouting St Joris in Leeuwen. Dit mede gezien in […]
28 december, 2015

Nieuwjaarswens 2016

16 december, 2015

Agendering Lesuitval middelbare scholen bij Commissie BS

Aan de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving, de heer Dré Peters,   Betreft: Lesuitval op scholen voor middelbaar onderwijs in de gemeente Roermond.   […]