Actueel

Aan de bewoners van de Venloseweg en Zwartbroekstraat en directe omgeving.

 

Roermond, 17 november 2015

 

Betreft: Coffeeshopbeleid

 

Geachte mijnheer/mevrouw,

 

Vorige week donderdag heeft de gemeenteraad van Roermond de begroting voor 2016 behandeld. Het gaat in die vergadering niet alleen om de geldmiddelen van de gemeente, de inkomsten en uitgaven, maar vooral om het beleid dat daarbij gevoerd wordt.

 

Het probleem van de huidige vestigingen van de coffee shops in onze gemeente speelt daarbij al jaren een rol en werd ook ieder jaar opnieuw besproken.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom Coffeeshops in Roermond heeft de LVR een motie ingediend waarin het College van B&W werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de verplaatsing van de huidige coffee shops van de Venloseweg en de Zwartbroekstraat naar een andere locatie in onze gemeente. Het doel hierbij was om de overlast die u als bewoners nu ervaart te laten verdwijnen.

 

Uiteraard willen wij daarbij niet een verplaatsing naar een locatie waarbij er opnieuw overlast zal ontstaan. De LVR wil de verplaatsing realiseren naar een plek binnen de gemeentegrenzen van Roermond waarbij er geen directe aanwonenden zijn. Het onderwerp is in volle omvang besproken omdat de andere partijen in de Gemeenteraad gedwongen werden om zich uit te spreken over de LVR-motie. Ondanks vele woordvoeringen heeft ons voorstel het helaas niet gehaald omdat de andere partijen ondanks de ernst van de zaak, de coalitiediscipline en het coalitieakkoord niet wilden loslaten.

 

Er zijn door de aanwonenden van de Zwartbroekstraat op verschillende momenten diverse activiteiten ondernomen om aan de wens tot verplaatsing van de coffee shop kracht bij te zetten.

Ook dat heeft niet mogen baten.

 

Hierbij treft u onze motie aan. U kunt daardoor kennisnemen van onze inspanningen om gerealiseerd te krijgen wat u al vele jaren ook wenst.

De LVR zal blijvend aandacht vragen voor dit onderwerp en wij gaan ons inspannen om toch gedaan te krijgen wat u en wij bepleiten.

 

Met vriendelijke groet namens de LVR fractie in de gemeenteraad van Roermond,

 

 

Dré Peters, fractievoorzitter
Dirk Franssen, vicefractievoorzitter

19 november, 2015

Coffeeshopbeleid – bewonersbrief

Aan de bewoners van de Venloseweg en Zwartbroekstraat en directe omgeving.   Roermond, 17 november 2015   Betreft: Coffeeshopbeleid   Geachte mijnheer/mevrouw,   Vorige week donderdag […]
6 november, 2015

China-reis wethouder Waajen

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   4 november 2015   Geachte griffiers,   Ik verzoek u n.a.v. het mailtje onderstaande met de grootste spoed […]
19 oktober, 2015

LVR stuurt brief aan gouverneur over opvang vluchtelingen

AAN De Commissaris van de Koning in Limburg De heer drs. Th. Bovens   In afschrift aan: – leden gemeenteraad en college van B&W van Roermond […]
15 oktober, 2015

Jan Puper bij RTV’s Villa Politica