Actueel

AAN

De Commissaris van de Koning in Limburg

De heer drs. Th. Bovens

 

In afschrift aan:
– leden gemeenteraad en college van B&W van Roermond
– Zijne Excellentie Staatsecretaris Dijkhof
– Zijne Excellentie Minister Plassterk

 

Roermond, 19 oktober 2015

 

Betreft: opvang vluchtelingen

 

Geachte heer Bovens,

 

Uit de pers vernemen wij dat alle Commissarissen van de Koning in Nederland een verzoek hebben gekregen van staatsecretaris Klaas Dijkhof om te zorgen voor extra vluchtelingenopvang tot eind volgend jaar. In Limburg zou het gaan om 2.000 tot 2.500 extra plaatsen.

 

U weet dat op dit moment her en der noodopvang van vluchtelingen plaatsvindt, vorige week bijvoorbeeld in Maasbracht en deze week in Swalmen/Roermond. Deze noodopvang is nodig omdat er vanuit de AZC’s geen goede doorstroming plaatsvindt.

 

De LVR-fractie is er geen voorstander van om vluchtelingen op te vangen in sporthallen. Wij achten dat niet humaan en zijn daarom van mening dat dit zoveel mogelijk beperkt moet worden. Daarvoor in de plaats zouden wij liever een betere doorstroom van statushouders vanuit de AZC’s naar woningen zien, waardoor in de AZC’s weer ruimte ontstaat voor nieuwe vluchtelingen.

 

Wij denken dat dit bereikt kan worden door aan elke gemeente een Limburg een morele norm op te leggen van 0,25% van het inwonersaantal. Met 1 miljoen inwoners in Limburg zou dit 2.500 extra plaatsen opleveren. Door deze norm aan elke gemeente op te leggen, wordt een veel betere verdeling bereikt dan tot nu toe. Daarom zal er meer draagvlak voor zijn. Tot nu toe worden immers enkele gemeenten zwaar belast en andere gemeenten niet of nauwelijks.

 

Om de aan hen toegewezen opvang te realiseren zouden gemeenten in overleg kunnen treden met woningcorporaties om huurwoningen die momenteel in de verkoop staan, hier voorlopig uit te halen en te gebruiken voor huisvesting van statushouders om te voorkomen dat de wachtlijsten voor reguliere woningzoekenden langer worden.

 

Wij verzoeken u ons idee in overweging te nemen en, zo u met ons ervan overtuigd bent dat dit een goede zaak zou zijn, hiervan mededeling te doen aan de staatsecretaris en de overige commissarissen van de Koning. Toepassing van deze norm voor alle 393 gemeenten in Nederland zou circa 42.000 opvangplaatsen kunnen opleveren!

Rekenvoorbeeld, hoe wij komen tot dit percentage: circa 400 gemeenten, 100% : 400= 0,25 %

Nederland: 16.800.000 inwoners x 0,25% = 42.000 opvangplaatsen

Roermond: 56.000 inwoners x 0,25% = 140 opvangplaatsen

Met deze formule kan elke gemeente en provincie het aantal opvangplaatsen voor zichzelf berekenen.

 

Hoogachtend,

 

Dré Peters                               Dirk Franssen

Fractievoorzitter                      Vice-fractievoorzitter

19 oktober, 2015

LVR stuurt brief aan gouverneur over opvang vluchtelingen

AAN De Commissaris van de Koning in Limburg De heer drs. Th. Bovens   In afschrift aan: – leden gemeenteraad en college van B&W van Roermond […]
15 oktober, 2015

Jan Puper bij RTV’s Villa Politica

30 september, 2015

LVR wil tijdens raadsvergadering 1 oktober 2015 mondelinge vragen stellen

Komende donderdag, 1 oktober, heeft de gemeente Roermond weer haar raadsvergadering. De LVR wil tijdens deze vergadering gebruik maken van haar recht om mondelinge vragen te stellen. Het […]
30 september, 2015

LVR vraagt interpellatiedebat aan over ECI tijdens raadsvergadering 1 oktober 2015

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond.   Geachte heer Vervuurt,   Hierbij maak ik bekend dat ik voor de raadsvergadering van 1 oktober a.s. […]