Actueel

Roermond 8 januari 2016

 

Geachte griffier,

De LVR heeft vragen m.b.t. de eerder toegekende exploitatiesubsidie voor scouting St Joris in Leeuwen. Dit mede gezien in het licht van de door de gemeente beschikbaar gestelde gelden voor verwerving van het huidig bebouwde onroerend goed in gebruik bij deze scouting groep.

De exploitatie subsidie is bedoeld om in de (ver)nieuwbouw van het gebouw een maatschappelijke voorziening te realiseren en te exploiteren voor de gemeenschap van Leeuwen. De exploitatiesubsidie is voor tien jaar met vooruitbetaling beschikbaar gesteld.

Nu bijna een jaar na de besluitvorming is visueel nog geen enkele actie ondernomen/waarneembaar.

 

Dat brengt de LVR tot de volgende vragen.

  1. Is het eigendom verworven door de scouting groep St. Joris?
  2. Is een sloopvergunning aangevraagd voor het huidige gebouw of delen hiervan?
  3. Is een bouwvergunning aangevraagd voor de (ver)nieuwbouw?
  4. Voldoet de scouting groep St. Joris in Leeuwen nog aan de voorwaarden die gesteld zijn bij de toekenning van de gelden voor verwerving, (ver)nieuwbouw en exploitatie van een maatschappelijke voorziening?

 

Hierbij verzoeken wij u deze informatieve vragen door te leiden naar het college en het ambtelijk apparaat.

 

Met vriendelijke groet,

Dirk Franssen, Jos van Rey, Hay Hutjens, Lieke van Hal en Jan Puper
Raadsleden voor de LVR

8 januari, 2016

Informatieve vragen m.b.t. exploitatiesubsidie scouting St. Joris Leeuwen

Roermond 8 januari 2016   Geachte griffier, De LVR heeft vragen m.b.t. de eerder toegekende exploitatiesubsidie voor scouting St Joris in Leeuwen. Dit mede gezien in […]
28 december, 2015

Nieuwjaarswens 2016

16 december, 2015

Agendering Lesuitval middelbare scholen bij Commissie BS

Aan de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving, de heer Dré Peters,   Betreft: Lesuitval op scholen voor middelbaar onderwijs in de gemeente Roermond.   […]
2 december, 2015

Schriftelijke vragen n.a.v. commissievergadering BS van 1 december 2015

  1: September circulaire De integratie uitkering. In de perioden 2015 – 2019 daalt het budget m.b.t. het integratie uitkering voor het sociaal domein met 8 […]