Actueel

Aan de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving, de heer Dré Peters,

 

Betreft: Lesuitval op scholen voor middelbaar onderwijs in de gemeente Roermond.

 

Roermond, 16 december 2015

 

Geachte voorzitter, beste Dré,

 

Hierbij verzoeken wij u aan de agenda van de vergadering van de commissie Burgers en Samenleving van 26 januari 20116 het volgende agendapunt toe te voegen.

Lesuitval op scholen voormiddelbaar onderwijs in Roermond.

 

Inleiding
Het jaar loopt ten einde en ook op de scholen voor middelbaar onderwijs in onze gemeente breekt nu binnen een paar dagen de z.g. Kerstvakantie aan. Tijd voor de scholen, de ouders en de leerlingen de balans op te maken wat het eerste trimester van het schooljaar heeft gebracht. Leden van de LVR fractie worden met name door ouders en begeleiders van leerlingen en soms door de leerlingen zelf benaderd, waarbij zij hun zorgen uitspreken over de zogenaamde lesuitval en de opgestelde lesroosters op deze scholen. Met lesuitval bedoelen wij het om diverse redenen niet doorgaan van wel ingeplande lessen. Op een school is tot en met november al sprake geweest dat voor een groep/klas 38 lesuren zijn uitgevallen, voor een andere groep is al acht weken geen Engels gegeven kunnen worden, wat ook weer lesuitval betekende. Weer een andere groep kent twaalf z.g. tussenuren per week, d.w.z. de lessen worden niet opvolgend gegeven respectievelijk zijn niet opvolgend in de roosters ingepland. Er is bij verschillende scholen voormiddelbaar onderwijs in Roermond geen eenduidig beleid m.b.t. het wel of niet mogen verlaten van het schoolgebouw / het schoolterrein tijdens de uren van de lesuitval en de verplichting tot het verrichten van zelfstudie tijdens genoemde lesuitval. Bij dit laatste is er onduidelijkheid over toezicht tijdens zelfstudie.

 

De LVR leden van de commissie Burgers en Samenleving realiseren zich heel wel dat er vanuit het gemeentebestuur en de gemeenteraad weinig momenten en omstandigheden zijn om het beleid van de schoolbesturen en de schooldirecties in dezen te beïnvloeden. Toch mag hetgeen in onze inleiding is beschreven niet onbesproken blijven. Er is immers ook een link met het gesloten convenant “de Veilige school”.

 

Met vriendelijke groet,
Lieke van Hal, Tanja Brinxma, Rob Jennekens en Jan Puper, leden van de commissie BS voor de LVR.

16 december, 2015

Agendering Lesuitval middelbare scholen bij Commissie BS

Aan de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving, de heer Dré Peters,   Betreft: Lesuitval op scholen voor middelbaar onderwijs in de gemeente Roermond.   […]
2 december, 2015

Schriftelijke vragen n.a.v. commissievergadering BS van 1 december 2015

  1: September circulaire De integratie uitkering. In de perioden 2015 – 2019 daalt het budget m.b.t. het integratie uitkering voor het sociaal domein met 8 […]
22 november, 2015

Lieke van Hal bij RTV’s Villa Politica

19 november, 2015

Coffeeshopbeleid – bewonersbrief

Aan de bewoners van de Venloseweg en Zwartbroekstraat en directe omgeving.   Roermond, 17 november 2015   Betreft: Coffeeshopbeleid   Geachte mijnheer/mevrouw,   Vorige week donderdag […]