Actueel

Komende donderdag, 1 oktober, heeft de gemeente Roermond weer haar raadsvergadering. De LVR wil tijdens deze vergadering gebruik maken van haar recht om mondelinge vragen te stellen. Het Presidium toetst nog e.e.a. conform reglement van orde en uiteindelijk bepaald de Raad zelf daarna bij de agendavaststelling of deze punten worden toegevoegd

 

Vraag 1

De laatste reguliere raadsvergadering vóór de zomervakantie vond plaats op 9 juli. De stukken voor deze raadsvergadering zijn verzonden op 5 juni. Dit betekent dat alle stukken die ná 5 juni in het college zijn behandeld en waarvoor een raadsbesluit is vereist op de agenda van de eerste raadsvergadering ná de zomervakantie zouden moeten komen. Onze teleurstelling was echter groot toen wij de agenda voor de raadsvergadering van vandaag onder ogen kregen. Hierop stonden slechts twee onderwerpen: de evaluatienota asbestbrand en de nota stille reserves. Toen wij dit constateerden, zijn we ervan uitgegaan dat de agenda voor de raad van 22 oktober dan wel voller zou zijn. Dit was echter nauwelijks het geval: voor de raad van 22 oktober zijn slechts drie voorstellen opgevoerd die van het college van B&W afkomstig zijn. In vier maanden tijd levert dit college dus maar vijf raadsvoorstellen, dat is bitter weinig! Wij vragen ons af hoe dit kan, hoe zit het met de productiviteit van dit college? Is er sprake van minachting van de raad?

 

Vraag 2

Het feit dat er de afgelopen vier maanden vanuit het college maar vijf voorstellen in de richting van de raad zijn gekomen, doet ons het ergste vrezen voor de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. Dat is de vergadering op 17 december. Het gevaar is groot dat we dan we een enorm lange agenda te maken gaan krijgen waardoor de vergadering zeer lang gaan duren. Deelt uw college deze vrees met ons? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dit te voorkomen?

 

Vraag 3

Tot nu toe is het zo dat de drie commissies een eigen voorraadagenda hanteren. Deze zijn echter verre van compleet. Bovendien komt het zeer regelmatig voor dat door het college toegezegde stukken niet op tijd af zijn. Wat gaat u eraan doen om hier verbetering in te brengen, is het wellicht een idee om een voorraadagenda voor de raad te gaan hanteren?

 

Vraag 4

De raad wacht al lang op bepaalde stukken. Bijvoorbeeld de detailhandelsnota of de evenementennota. Andere voorbeelden: nieuwe structuur voor de ECI en een rapportage van uw college over opvolging van de aanbevelingen uit het ECI-rapport.

Dit college slaagt er echter maar niet in om stukken rijp voor bespreking aan de raad aan te bieden. Ik heb nog een voorbeeld van een stuk dat wij hier graag hadden gezien: de evaluatie van het winterevenement in december 2014. Tien maanden na dato is deze evaluatie er nog niet! Wel lezen we ondertussen in de krant dat uw college een subsidie van 80.000 euro heeft toegezegd voor het komende winterevenement. Had u niet eerst liever de evaluatie in handen gehad alvorens een nieuw subsidie toe te kennen? En op welke wijze wordt de raad hierin betrokken? Het feit dat u 80.000 euro toekent aan het komende winterevenement hebben wij eerder deze week in de krant moeten lezen!

 

Vraag 5

Uw college werd in juni 2014 gepresenteerd als een college dat staat voor openheid en transparantie. Er zijn echter nog nooit zoveel besloten en vertrouwelijke overleggen geweest als het afgelopen jaar. Hoe zit het met de transparantie die u in 2014 aankondigde?

 

Vraag 6

Onkruidbestrijding in onze gemeente is in het kader van de kerntakendiscussie teruggebracht van drie naar twee keer per jaar. De burgers klagen hierover steen en been! Ondertussen besluit uw college wel om in het kader van de wedstrijd voor de beste binnenstad extra aandacht te schenken aan de groenvoorziening in de binnenstad. Dat is voor ons niet te rijmen! Waarom is de raad of de commissie Ruimte hier niet over geconsulteerd?

30 september, 2015

LVR wil tijdens raadsvergadering 1 oktober 2015 mondelinge vragen stellen

Komende donderdag, 1 oktober, heeft de gemeente Roermond weer haar raadsvergadering. De LVR wil tijdens deze vergadering gebruik maken van haar recht om mondelinge vragen te stellen. Het […]
30 september, 2015

LVR vraagt interpellatiedebat aan over ECI tijdens raadsvergadering 1 oktober 2015

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond.   Geachte heer Vervuurt,   Hierbij maak ik bekend dat ik voor de raadsvergadering van 1 oktober a.s. […]
7 september, 2015

Statement inzake rechtbank Limburg

20 juli, 2015

Woordvoering LVR tijdens extra raadsvergadering inzake Solar

Dit College van B&W blijft verrassen. Wij hebben recent in de raadsvergadering van 4 juni de discussie gehad over een ruim 20 minuten durende mededeling. Toen […]