Actueel

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.

 

4 november 2015

 

Geachte griffiers,

 

Ik verzoek u n.a.v. het mailtje onderstaande met de grootste spoed bij het College van B&W te laten landen en met diezelfde grootste spoed beantwoording te bewerkstelligen.

Graag tevens verzenden aan alle Raads- en Commissieleden.

 

Via onderstaande mail en bijlage is de Raad namelijk zojuist geïnformeerd over een buitenlandse reis van Wethouder Waaijen, naar aanleiding daarvan deze spoedvragen.

Gezien de urgentie niet in een format maar via deze weg en gezien diezelfde urgentie dient u dit te beschouwen als artikel 43 vragen en gezien diezelfde urgentie verzoek ik om voor de beantwoording niet de normaal gehanteerde termijn in ogenschouw te nemen maar met de grootst mogelijke spoed met antwoorden te komen.

 

 1. Wat wordt concreet bedoeld met de passage “ter versterking van de Limburgse lobby en behartiging van de Limburgse handels- en investeringsbelangen”?
 2. Wat zijn n.a.v. punt 1 de belangen voor Roermond?
 3. Wat wordt concreet bedoeld met de passage “Op 20 oktober jl. hebben wij besloten om op dit verzoek in te gaan mede vanwege het feit dat van de gelegenheid gebruik kan worden gemaakt om een aantal (andere) initiatieven te ondersteunen of kracht bij te zetten”?
 4. Wat zijn n.a.v. punt 3 de belangen voor Roermond?
 5. Wat wordt concreet bedoeld met de passage “Het gaat naast de officiële onderdelen van het programma met name ook om het acquireren van Chinese instellingen en bedrijven, het uitwisselen van kennis en informatie over economische ontwikkelingen in het algemeen en (detail)handel in het bijzonder, het openen van deuren voor ondernemers, het bezoeken van een Businessbeurs en het bezoeken van Roermondse ondernemers in Chengdu”?
 6. Wat zijn n.a.v. de passage bij punt 5 de belangen voor Roermond?
 7. Welke deuren worden n.a.v. de passage bij punt 5 voor Roermond geopend?
 8. Welke Chinese bedrijven en instellingen worden geaccuireerd n.a.v. de passage bij punt 5?
 9. Welke kennis en informatie over economische ontwikkelingen in het algemeen en detailhandel in het bijzonder worden uitgewisseld n.a.v. de passage bij punt 5?
 10. Welke Nederlandse, welke Limburgse en welke Roermondse ondernemers worden n.a.v. de passage bij punt 5 bezocht?
 11. Klopt het dat op de betreffende beurs die bezocht wordt maar 2 Nederlandse bedrijven staan en die niet eens uit Limburg komen?
 12. Wat zijn n.a.v. de passage bij punt 5 de officiële onderdelen van het programma?
 13. N.a.v. de passage “Wij kunnen u nu pas over ons besluit informeren aangezien de provincie Limburg pas op 3 november jl. formeel besloten heeft de reis te laten doorgaan” stel ik de vraag of er op deze korte termijn überhaupt sprake zijn van een gedegen voorbereiding met bijbehorende doelstellingen voor zo’n bezoek?
 14. Wat is er dan voorbereid, wat zijn de doelstellingen en wat moet dit dan concreet bieden voor Roermond in het bijzonder?
 15. N.a.v. de passage “De reis- en verblijfskosten (4 overnachtingen) zijn voor rekening van de gemeente Roermond en worden geraamd op € 4100. Voor ondersteuning ter plaatse, voorbereidende werkzaamheden en nazorg wordt een bedrag geraamd van maximaal € 5000”

stel ik de vraag wat er concreet voor dat geld allemaal gebeurt?

 1. N.a.v. de passage “Wij kunnen u nu pas over ons besluit informeren aangezien de provincie Limburg pas op 3 november jl. formeel besloten heeft de reis te laten doorgaan” stel ik de vraag wanneer de vliegtickets en het hotel geboekt zijn en verzoek ik tevens om deze boekingsgegevens aan te leveren.
 2. Hoe dient de passage “De reis zal plaatsvinden van vrijdagavond 6 november a.s. tot donderdagochtend 12 november a.s.” te worden uitgelegd? Specifiek bedoel ik van waaruit is het vertrek, hoe laat en waar is de terugkomst?
 3. Is wethouder Waaijen aanwezig bij de Raadsvergadering op 12 november die betitelt wordt als belangrijkste politieke debat van het jaar vanwege het agendapunt begroting 2016, maar waar ook “Winterbreak 2014 en Winterevenement 2015” op de agenda staat?
 4. Zo ja, hoe laat is zij op 12 november aanwezig in de Roermondse Raadzaal?
 5. Zo ja, welke garanties zijn er gelet op de vele reisuren en vele afhankelijkheden van luchtvervoer, openbaar vervoer en/of eigen vervoer?
 6. Zo ja, wanneer en hoe bereid wethouder Waaijen zich voor op de agendapunten “begrotingsbehandeling 2016” en “Winterbreak 2014 en Winterevenement 2015”? Dit om te bewerkstelligen dat er ook gedebatteerd wordt en niet dat er nergens een reactie op komt.
 7. Zo nee, waarom vind het College van B&W het goed dat een bestuurder afwezig is op het belangrijkste politieke debat van het jaar en vind het College van B&W deze reis belangrijker?
 8. Zo nee, dan verzoek ik u via deze weg om het agendapunt begroting 2016 van de agenda voor 12 november te schrappen en in plaats daarvan een nieuw agendapunt op te nemen om over deze ontstane en dus actuele situatie te kunnen spreken, zodat de gehele Raad over deze ontstane situatie een debat kan voeren.
 9. Zo nee, is deze reis die beter last minute trip genoemd kan worden bewust zo gepland zodat wethouder Waaijen niet aanwezig KAN zijn op 12 november bij het agendapunt “Winterbreak 2014 en Winterevenement 2015”?
 10. Zo nee, hoe ziet het College van B&W het dan voor zich hoe het door het Presidium voor 12 november geaccordeerde agendapunt “Winterbreak 2014 en Winterevenement 2015” behandelt wordt?

 

Vriendelijke groet,

 

Dirk Franssen

Vice-fractievoorzitter LVR

6 november, 2015

China-reis wethouder Waajen

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   4 november 2015   Geachte griffiers,   Ik verzoek u n.a.v. het mailtje onderstaande met de grootste spoed […]
19 oktober, 2015

LVR stuurt brief aan gouverneur over opvang vluchtelingen

AAN De Commissaris van de Koning in Limburg De heer drs. Th. Bovens   In afschrift aan: – leden gemeenteraad en college van B&W van Roermond […]
15 oktober, 2015

Jan Puper bij RTV’s Villa Politica

30 september, 2015

LVR wil tijdens raadsvergadering 1 oktober 2015 mondelinge vragen stellen

Komende donderdag, 1 oktober, heeft de gemeente Roermond weer haar raadsvergadering. De LVR wil tijdens deze vergadering gebruik maken van haar recht om mondelinge vragen te stellen. Het […]