Actueel

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond.

 

Geachte heer Vervuurt,

 

Hierbij maak ik bekend dat ik voor de raadsvergadering van 1 oktober a.s. een interpellatie debat aanvraag.

 

Onderwerp ECI herstart.

 

Motief:

 • De gemeenteraad heeft in haar vergaderingen besluiten genomen m.b.t. de ECI herstart.
 • Deel van deze besluitvorming behelsde ondermeer: Financiering van het negatieve exploitatie resultaat tot en met 2014; financiering van de eigenlijke herstart, wijziging van de organisatie structuur waarbij er 4 z.g. exploitatie kolommen ontstaan te weten:1: beheer en exploitatie onroerend goed /gebouwen; 2: de verzelfstandiging van de horeca exploitatie binnen het ECI cultuur gebouw; 3: positie cultuur en culturele uitingen; 4; positie voor kunst / kunst exposities.
 • Daarnaast is er de taak voor het college een nieuwe Raad van Toezicht te benoemen en heeft deze raad de taak een Raad van Bestuur / directie aan te stellen / te benoemen.
 • Het college heeft d.m.v. raad – commissie-informatie brieven de raad en haar commissies geïnformeerd.
 • In het jaar 2015 waarin de herstart gerealiseerd zou worden zijn vandaag 3 kwartalen gepasseerd.

 

Ik stel vast dat:

 • Er bronnen zijn die andere respectievelijk ten dele andere informatie verstrekken dan hetgeen het college tot nu heeft gedaan;
 • De exploitatie en de exploitatieresultaten van de ECI cultuur fabriek over de eerste 9 maanden van dit jaar bij de gemeenteraad niet bekend is;
 • Er bij mij ernstige twijfel is of de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de herstart van de ECI toereikend blijken te zijn en de gevolgen die dit heeft;
 • Er nog steeds geen Raad van Toezicht gevormd is kunnen worden en de huidige Raad van Toezicht bestaande uit één persoon ook het bestuur/directie vormt van de ECI cultuur fabriek. Wat zijn hiervan de gevolgen/consequenties voor de dagelijkse leiding?
 • Er een nieuwe Governance Code Cultuur is vastgesteld (goed bestuur en toezicht in de cultuursector). Deze code kennelijk niet bekend is/was bij de kandidaten voor een positie voor de te vormen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur/directie. Is dit de reden waarom kandidaten zich terug getrokken hebben of niet meer beschikbaar zijn?
 • Er vier bedrijven zijn uitgenodigd voor beheer en exploitatie van het ECI complex (twee partijen hebben zich kennelijk teruggetrokken) waarbinnen ook de horeca “een plek zou worden gegeven” (citaat uit de commissie-informatiebrief). Betekent vorengaande dat de 4 kolommen structuur weer is/wordt verlaten en dat beheer/exploitatie van het gebouw en het beheer en exploitatie van de horeca weer in één kolom komt?
 • Hoeveel bedrijven hebben zich bij de gemeente/Raad van Toezicht (nu de feitelijke Raad van Bestuur) gemeld en daarbij aangegeven de horeca te kunnen/willen exploiteren?

 

Kortom, heel veel vragen die voor mij aanleiding zijn voor genoemd interpellatie debat.

 

Roermond, 29 september 2015.

Jan Puper
Raadslid LVR

30 september, 2015

LVR vraagt interpellatiedebat aan over ECI tijdens raadsvergadering 1 oktober 2015

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond.   Geachte heer Vervuurt,   Hierbij maak ik bekend dat ik voor de raadsvergadering van 1 oktober a.s. […]
7 september, 2015

Statement inzake rechtbank Limburg

20 juli, 2015

Woordvoering LVR tijdens extra raadsvergadering inzake Solar

Dit College van B&W blijft verrassen. Wij hebben recent in de raadsvergadering van 4 juni de discussie gehad over een ruim 20 minuten durende mededeling. Toen […]
10 juli, 2015

LVR verzoekt extra raadsvergadering op 20 juli ivm problematiek Solar

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 10 juli 2015   Aan de voorzitter van gemeenteraad Roermond,   Geachte […]