Actueel

Roermond, 22 oktober 2014

 

Geachte griffier,

 

Uiteraard is de brief vanuit het Laurentius ziekenhuis te begrijpen. Ook de LVR-fractie wilt graag antwoord op het gestelde in de brief van het Laurentius Ziekenhuis en is verbaasd over het aantal storingen die blijkbaar veroorzaakt zijn door werkzaamheden aan de singelring en die o.a. het ziekenhuis getroffen hebben.

Echter zit er ook een “andere kant aan de medaille” namelijk (met alle respect voor de brief van het ziekenhuis) dat in de brief namelijk voorbij wordt gegaan aan het feit dat de noodstroomvoorziening bij het ziekenhuis zelf verzaakt heeft.

E.e.a. is volgens Enexis mogelijk veroorzaakt doordat een graafmachine op de Willem 2 Singel bij het rooien van een boom een kabel heeft geraakt. Kan gebeuren natuurlijk.

Je zou echter verwachten dat er in een ziekenhuis bij zo een stroomuitval wordt overgeschakeld op stroom. Dit gebeurde echter niet doordat de noodstroom niet werkte! Dus de stroom valt uit EN de noodstroom doet het niet.
Nu komt het meest verbazingwekkende: volgens het ziekenhuis heeft het stroomaggregaat waarmee noodstroom geproduceerd moet worden stroom nodig om te starten. Dit alles lijdt bij ons tot enkele vragen, deze zijn niet limitatief maar puur ingegeven vanuit de berichtgevingen die ons bereiken via officiële en onofficiële kanalen:

 

  • Wat is de precieze oorzaak voor de stroomuitval in de binnenstad en in het ziekenhuis?
  • Wat is de oorzaak voor het niet in werking treden van de noodstroomvoorziening?
  • Was het calamiteitenplan van het ziekenhuis voldoende toegerust op deze situatie?
  • Volgens het ziekenhuis deed het stroomaggregaat het niet doordat er stroom nodig is om deze te starten. Dit lijkt op het eerste oog een vicieuze cirkel, kan dit worden toegelicht?
  • Welke stappen worden er ondernomen om ervoor te zorgen dat wat gebeurt is eenmalig blijft?

 

U kunt deze mail als brief namens de LVR-fractie aan het College van B&W beschouwen en wij zien de beantwoording en informatieverschaffing dan ook graag z.s.m. tegemoet. Uiteraard binnen de mogelijkheden i.v.m. de uit te voeren onderzoeken, zowel door de gemeente m.b.t. de singelring alsook de onderzoeken door het ziekenhuis m.b.t. de niet werkende noodstroomvoorziening. Wij verzoeken tevens aan het College van B&W om het ziekenhuis te bevragen omtrent de niet werkende noodstroomvoorziening, wellicht kunt u gebruik maken van bovenstaande tekst en vragen.

 

Vriendelijke groet namens de LVR-fractie,

 

Dirk Franssen
Vicefractievoorzitter

23 oktober, 2014

LVR stuurt brief over stroomstoring Laurentius Ziekenhuis

Roermond, 22 oktober 2014   Geachte griffier,   Uiteraard is de brief vanuit het Laurentius ziekenhuis te begrijpen. Ook de LVR-fractie wilt graag antwoord op het […]
8 september, 2014

LVR brengt lokale partijen naar de Provincie

Op 18 maart 2015 worden in Limburg de leden van de Provinciale Staten gekozen. De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) vindt het belangrijk dat er op 18 […]
29 augustus, 2014

LVR denkt graag mee over toekomst ECI

Roermond, 28 augustus 2014   Aan de voorzitter van de gemeenteraad,   Komende woensdag is de extra commissievergadering Burgers en Samenleving met als enige onderwerp Onderzoeksrapport […]
10 augustus, 2014

LVR neemt afstand van airsoft-bericht Mehmed Tuhcic

De Liberale Volkspartij Roermond neemt afstand van de uitlating van partijlid Mehmed Tuhcic over het verkopen van replica airsoftwapens zonder vergunning. De LVR werd vandaag, 10 augustus, geconfronteerd met […]