Actueel

Tijdens de raadsvergadering bij de Jaarverantwoording en resultaatsbestemming 2013, kwam het voorstel van dit college om meer geld uit de algemene reserve te onttrekken dan dat er vanuit het jaarresultaat inkwam. In cijfers was er circa € 550.000 over uit 2013 en men wilde ruim € 1.400.000 “in ondoorzichtige potjes doorsluizen” naar 2014. Omdat er de komende 1,5 jaar nog veel financiële onzekerheden op de gemeente afkomen heeft onze vice-fractievoorzitter Dirk Franssen namens de LVR een amendement hiertegen ingediend. Één van de argumenten; “voor goede ideeën komt altijd geld, maar ga niet de schatkist met  € 900.000 extra ledigen en doe separate voorstellen als er concreet ergens geld voor nodig is”. Het amendement werd niet aangenomen omdat dit college liever “ondoorzichtige potjes” ter beschikking heeft.

Lees hier het amendement.

5 juli, 2014

LVR amendement op resultaatbestemming 2013

Tijdens de raadsvergadering bij de Jaarverantwoording en resultaatsbestemming 2013, kwam het voorstel van dit college om meer geld uit de algemene reserve te onttrekken dan dat […]
5 juli, 2014

LVR roept op tot openbaarheid over ECI

In de week van 23 juni 2014 stonden diverse berichten in Dagblad De Limburger en Roermond Dichtbij over de ECI. Er was namelijk een onderzoek uitgevoerd door […]
5 juli, 2014

LVR wil voor nieuw schooljaar wijziging in leerlingenvervoer

Voor de raadsvergadering van 3 juli stond de verordening leerlingenvervoer op de agenda. Voor de wethouder een technische aanpassing volgens de wet, maar voor de LVR […]
5 juli, 2014

LVR stelt opnieuw betalingstermijnen BsGW aan de kaak

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de LVR wederom het nieuwe beleid rondom de betalingstermijnen voor gemeentelijke belastingen aan de kaak gesteld. De termijnen voor betaling […]