Actueel

Roermond, 28 augustus 2014

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

 

Komende woensdag is de extra commissievergadering Burgers en Samenleving met als enige onderwerp Onderzoeksrapport ECI. In het verlengde van de eerdere opmerkingen van onze fractievoorzitter Dré Peters vragen wij uw aandacht voor het volgende: in Nederland is het volstrekt normaal dat zaken die onder Justitie zijn publiekelijk en openbaar niet worden besproken. Enerzijds moet Justitie haar werk kunnen doen, anderzijds moeten raadsleden zonder last en ruggespraak kunnen spreken. Nu de ECI kennelijk onderdeel uitmaakt van een justitieel onderzoek, kan naar ons oordeel er geen volledige behandeling plaatsvinden op dit moment (interfereren). We verzoeken u dan ook het onderzoek, met uitzondering van de aanbevelingen, ten volle en zo spoedig mogelijk te bespreken zodra het Openbaar Ministerie klaar is met haar onderzoek. Uiteraard realiseren wij ons dat de situatie rondom de ECI nijpend is. Reden waarom wij u wel verzoeken over de aanbevelingen te spreken.

 

De LVR denkt graag mee over de toekomst van de ECI. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de kapitaallasten van het onroerend goed in een keer af te schrijven, waardoor de lasten van de ECI omlaag kunnen. Voorstellen van het college hieromtrent zien wij graag spoedig tegemoet. Daarnaast achten wij het van belang dat de bestuursstructuur van de ECI zo spoedig mogelijk wordt veranderd met een nieuwe raad van toezicht bestaande uit drie leden met daarvan minstens een lid namens, doch niet uit, de gemeenteraad afkomstig. Tevens verzoeken wij te bevorderen dat eveneens zo spoedig mogelijk sprake zal zijn van adequaat management dat recht doet aan de doelstellingen van ECI. Verder gaat het rapport van de onderzoekscommissie conform de door de raad vastgestelde scope niet over het functioneren van de horeca BV. Hierover is echter de afgelopen maanden een BMC-rapport uitgebracht in opdracht van de gemeente Roermond.

 

Daarom zijn wij van mening dat er een uitgebreid onderzoek moet plaatsvinden naar het functioneren en de aansturing van de horeca BV binnen de ECI, met als doel een winstgevende horeca BV die rechtdoet aan de doelstellingen van de ECI en zorgt voor voldoende financiële afdracht ten gunste van het culturele programma, waardoor de subsidiegelden mogelijk kunnen worden verminderd.

 

Uw reactie zien we graag per ommegaande tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de LVR-fractie
Jan Puper
Lieke van der Stelt
Daniëlle Danker
Commissieleden BS

29 augustus, 2014

LVR denkt graag mee over toekomst ECI

Roermond, 28 augustus 2014   Aan de voorzitter van de gemeenteraad,   Komende woensdag is de extra commissievergadering Burgers en Samenleving met als enige onderwerp Onderzoeksrapport […]
10 augustus, 2014

LVR neemt afstand van airsoft-bericht Mehmed Tuhcic

De Liberale Volkspartij Roermond neemt afstand van de uitlating van partijlid Mehmed Tuhcic over het verkopen van replica airsoftwapens zonder vergunning. De LVR werd vandaag, 10 augustus, geconfronteerd met […]
5 juli, 2014

LVR amendement op resultaatbestemming 2013

Tijdens de raadsvergadering bij de Jaarverantwoording en resultaatsbestemming 2013, kwam het voorstel van dit college om meer geld uit de algemene reserve te onttrekken dan dat […]
5 juli, 2014

LVR roept op tot openbaarheid over ECI

In de week van 23 juni 2014 stonden diverse berichten in Dagblad De Limburger en Roermond Dichtbij over de ECI. Er was namelijk een onderzoek uitgevoerd door […]