Actueel

Roermond, 17 december 2014

Geachte griffier,

Via u aan de voorzitter van de Raad,

 

De LVR-fractie heeft het volste begrip voor het feit dat leden van het College van B&W, ambtelijke top, afdeling communicatie en het team crisisbeheersing samen met ondersteunende afdelingen vandaag en waarschijnlijk ook morgen volop bezig zijn met het in goede banen leiden van alle gebeurtenissen. Daarvoor op voorhand al grote complimenten voor de inzet!

 

Wij ervaren echter dat burgers en bedrijven zich ook tot volksvertegenwoordigers wenden, waarschijnlijk niet alleen de LVR maar ook tot andere partijen.

Daarom vraag ik via u aan de voorzitter van de Raad om te bezien of het gezien deze uitzonderlijke situatie mogelijk is om tijdens de vergadering van de Gemeenteraad die morgen plaatsvindt, gezien de actualiteit van deze ingrijpende gebeurtenis met grote impact op onze stad een agendapunt hieromtrent op de agenda in te ruimen.

Wat de LVR betreft niet om inhoudelijk op detailniveau te gaan discussiëren, maar puur om de gemeenteraad bij te praten omtrent de gebeurtenissen met ernstige situaties en gevolgen voor de stad en om eventuele verhelderende vragen te beantwoorden.

 

Wilt u dit bericht doorsturen aan de voorzitter van de raad en delen met de college-, raad- en commissieleden?

 

Met vriendelijke groet namens de LVR-fractie

 

Dirk Franssen

Vice-fractievoorzitter

18 december, 2014

Verzoek aan voorzitter van de raad omtrent de noodsituatie

Roermond, 17 december 2014 Geachte griffier, Via u aan de voorzitter van de Raad,   De LVR-fractie heeft het volste begrip voor het feit dat leden […]
13 november, 2014

Bijdrage LVR aan algemene beschouwingen 13 november 2014

Lees hieronder de bijdrage van de LVR aan de algemene beschouwingen. Bijdrage Dré Peters:  Algemene beschouwingen Lees hier de moties die de LVR heeft ingediend of […]
29 oktober, 2014

Algemene ledenvergadering op 4 november 2014

Beste leden,Namens het bestuur van de LVR nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering en wel op;Datum: 04 november 2014Locatie: Congrescentrum het ForumElmpterweg 506042 KL […]
23 oktober, 2014

LVR stuurt brief over stroomstoring Laurentius Ziekenhuis

Roermond, 22 oktober 2014   Geachte griffier,   Uiteraard is de brief vanuit het Laurentius ziekenhuis te begrijpen. Ook de LVR-fractie wilt graag antwoord op het […]