Actueel

Op 18 maart 2015 worden in Limburg de leden van de Provinciale Staten gekozen. De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) vindt het belangrijk dat er op 18 maart 2015 daadwerkelijk iets gebeurt met de stem van de burger uit Limburg. Daarvoor is een breed platform van vertegenwoordigers van lokale partijen in Limburg nodig.

 

Om dit mogelijk te maken, roept de LVR alle gelijkgestemde lokale partijen in Limburg op om vanuit de eigen gelederen geschikte kandidaten naar voren te schuiven die in een nieuw op te richten partij de belangen voor deze provincie mee willen behartigen. De LVR streeft naar een evenwichtige lijst met kandidaten uit alle Limburgse gemeenten.

 

De LVR gaat ervan uit dat er een breed draagvlak zal zijn voor een krachtenbundeling op provinciaal niveau. De provincie zal met meer vertegenwoordigers van lokale partijen in Limburg immers meer rekening moeten houden met de stem van de lokaal kiezende burger.

 

Het programma zal gezamenlijk tot stand komen door inbreng van de verschillende partijen en zal daardoor onder alle leden breed worden gedragen. Met een omvangrijke kandidatenlijst en een brede spreiding van meerdere lokale partijen staat de nieuw op te richten provinciale partij voor Limburg zo ook letterlijk midden in de provincie.

 

Indien zich voldoende gelijkgestemde partijen bij het initiatief van de LVR hebben aangesloten, zal een programma en kandidatenlijst worden vastgesteld.

 

De eerste uitwisselingsbijeenkomst vindt plaats in oktober 2014. Vertegenwoordigers van lokale partijen die hieraan willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via secretariaat@liberalevolkspartijroermond.nl of bij een van de bestuurs- of fractieleden. Zie hiertoe ook www.liberalevolkspartijroermond.nl.

8 september, 2014

LVR brengt lokale partijen naar de Provincie

Op 18 maart 2015 worden in Limburg de leden van de Provinciale Staten gekozen. De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) vindt het belangrijk dat er op 18 […]
29 augustus, 2014

LVR denkt graag mee over toekomst ECI

Roermond, 28 augustus 2014   Aan de voorzitter van de gemeenteraad,   Komende woensdag is de extra commissievergadering Burgers en Samenleving met als enige onderwerp Onderzoeksrapport […]
10 augustus, 2014

LVR neemt afstand van airsoft-bericht Mehmed Tuhcic

De Liberale Volkspartij Roermond neemt afstand van de uitlating van partijlid Mehmed Tuhcic over het verkopen van replica airsoftwapens zonder vergunning. De LVR werd vandaag, 10 augustus, geconfronteerd met […]
5 juli, 2014

LVR amendement op resultaatbestemming 2013

Tijdens de raadsvergadering bij de Jaarverantwoording en resultaatsbestemming 2013, kwam het voorstel van dit college om meer geld uit de algemene reserve te onttrekken dan dat […]