Actueel

In de week van 23 juni 2014 stonden diverse berichten in Dagblad De Limburger en Roermond Dichtbij over de ECI. Er was namelijk een onderzoek uitgevoerd door BMC in opdracht van de gemeente over de financiële situatie van de ECI. En die bleek niet rooskleurig. De doelstellingen van het businessplan waren niet gehaald. Pas na herhaaldelijk aandringen vanuit o.a. de LVR en de onderzoekscommissie ECI, ingesteld door de gemeenteraad, ontving de gemeenteraad dit rapport. Maar het lag dus al op straat. In de raadsvergadering van 3 juli diende de LVR een motie in om binnen twee weken een openbare vergadering te houden over de ECI. Die motie werd alleen door de LVR gesteund. De oproep om de reeds geplande besloten vergadering van 10 juli openbaar te maken, ving ook bot bij de coalitie.

De LVR blijft van mening dat de inwoners van Roermond recht hebben op openheid van zaken rondom ECI.

5 juli, 2014

LVR roept op tot openbaarheid over ECI

In de week van 23 juni 2014 stonden diverse berichten in Dagblad De Limburger en Roermond Dichtbij over de ECI. Er was namelijk een onderzoek uitgevoerd door […]
5 juli, 2014

LVR wil voor nieuw schooljaar wijziging in leerlingenvervoer

Voor de raadsvergadering van 3 juli stond de verordening leerlingenvervoer op de agenda. Voor de wethouder een technische aanpassing volgens de wet, maar voor de LVR […]
5 juli, 2014

LVR stelt opnieuw betalingstermijnen BsGW aan de kaak

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de LVR wederom het nieuwe beleid rondom de betalingstermijnen voor gemeentelijke belastingen aan de kaak gesteld. De termijnen voor betaling […]
1 juli, 2014

motie: ECI

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014, Overwegende dat: de berichtgeving in de media over de exploitatie van de […]