Actueel

De LVR heeft naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 juni jl. een brief geschreven aan de burgemeester, loco-burgemeester en voorzitters van de raad.

Tijdens deze vergadering werden de wethouders geïnstalleerd nadat de commissie benoembaarheid wethouders was opgestapt. De coalitie had namelijk een motie ingediend waarbij ze niet het advies van de commissie benoembaarheid wethouders wilden overnemen, maar de wethouders wilden laten werken volgens het advies van Adviesbureau Berenschot. Een rapport waar geheimhouding op rust.

Lees hier de brief.

De brief is niet ondertekend door Dirk Franssen en Jos van Rey, vanwege hun lidmaatschap in de commissie benoembaarheid wethouders, door Dré Peters vanwege zijn 1e vice-voorzitterschap van de gemeenteraad en door Bert Achten vanwege zijn arbeidsrelatie met de provincie.

Op 10 juni staat wel de reactie van de commissie in Dagblad de Limburger:

DDL-20140610-onderzoek gevolgen van motie

10 juni, 2014

Brief aan (loco)burgemeester n.a.v. raadsvergadering 5 juni 2014

De LVR heeft naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 juni jl. een brief geschreven aan de burgemeester, loco-burgemeester en voorzitters van de raad. Tijdens deze […]
6 juni, 2014

Brief aftreden commissie benoembaarheid wethouders

Via de griffie is vandaag, 6 juni, de brief bij de LVR-fractie gekomen, waarin de commissie benoembaarheid wethouders ingaat op haar motieven bij het opstellen van […]
5 juni, 2014

Beschouwing coalitieakkoord raadsvergadering 5 juni 2014

Op 5 juni is de nieuwe coalitie geïnstalleerd. Namens de LVR heeft Jan Puper het woord gevoerd tijdens de beschouwing op het coalitieakkoord. De volledige bijdrage […]
22 mei, 2014

AmbulanceZorg Limburg-Noord

Aan College van B&W Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 22 mei 2014     Betreft:           AmbulanceZorg Limburg-Noord     Geachte leden van het […]