Actueel

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de LVR wederom het nieuwe beleid rondom de betalingstermijnen voor gemeentelijke belastingen aan de kaak gesteld. De termijnen voor betaling per acceptgiro zijn van vier termijn, gelijkelijk verdeeld over het jaar, gegaan naar twee termijnen in twee opvolgende maanden. Veel mensen hebben nu een betalingsherinnering gekregen met een boete van 15 euro. Heb jij ook de gevolgen van dit beleid ondervonden? Mail ons dan uiterlijk 10 juli op info@liberalevolkspartijroermond.nl, want dan spreekt de LVR hierover met wethouder Schreurs.

 

Lees hier ook de motie die de LVR indiende tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl.

 

DDL-20140705-Betaling belasting knelt

5 juli, 2014

LVR stelt opnieuw betalingstermijnen BsGW aan de kaak

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de LVR wederom het nieuwe beleid rondom de betalingstermijnen voor gemeentelijke belastingen aan de kaak gesteld. De termijnen voor betaling […]
1 juli, 2014

motie: ECI

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014, Overwegende dat: de berichtgeving in de media over de exploitatie van de […]
18 juni, 2014

Persbericht commissie benoembaarheid wethouders

Roermond, 18 juni 2014 De LVR-fractie vernam gisteren via de media het bericht dat de locoburgemeester van de gemeente Roermond, mevrouw Waajen, vindt dat de commissie […]
10 juni, 2014

Brief aan (loco)burgemeester n.a.v. raadsvergadering 5 juni 2014

De LVR heeft naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 juni jl. een brief geschreven aan de burgemeester, loco-burgemeester en voorzitters van de raad. Tijdens deze […]