Actueel

Persbericht, 2 april 2014

 

De (in)formatieronde van Angely Waajen-Crins heeft opgeleverd dat bij de nieuwe coalitievorming een derde van de Roermondse kiezers wordt buitengesloten.

 

Reeds voor de verkiezingen gaven veel partijen aan de LVR bij de coalitieonderhandelingen te zullen negeren.

 

Er werd nog voordat de kiezer had gesproken gedreigd met een cordon sanitaire. Dit in de hoop dat de aanhang van de LVR ervan zou worden weerhouden om daadwerkelijk op de LVR te stemmen. Je zou achteraf gezien van kiezersintimidatie kunnen spreken. De kiezer in Roermond liet zich niet van z’n stuk brengen en steunde massaal de LVR. Zaterdag 22 maart werd de uitsluiting van de LVR in de Oranjerie bevestigd en was het cordon sanitair een feit.

 

Hiermee worden dus feitelijk 7118 Roermondenaren naar de oppositie verwezen. De LVR vindt dit schandelijk. De burger kiest en de elite beslist. Onbegrijpelijk, ongehoord, onfatsoenlijk en niet passend gelet op het verkiezingsresultaat. De (in)formateur creëert willens en wetens tweespalt in de Roermondse samenleving.
De LVR betreurt deze gang van zaken, een coalitieonderhandeling zou geen poppenkast mogen zijn. De wijze waarop Angely Waajen-Crins dit proces heeft geleid lijkt daar wel op.

De LVR zal de nieuwe coalitie in het belang van de Roermondse burger bijzonder kritisch volgen. De LVR laat haar kiezers niet in de steek en ook “niet-LVR stemmers” blijven bij ons welkom voor raad en advies.

 

In de bijlage vindt u de inbreng van de LVR-afvaardiging Jan Puper en Dirk Franssen tijdens het gesprek met (in)formateur Angely Waajen-Crins.

2 april, 2014

Formateur negeert uitspraak 7118 LVR-kiezers

Persbericht, 2 april 2014   De (in)formatieronde van Angely Waajen-Crins heeft opgeleverd dat bij de nieuwe coalitievorming een derde van de Roermondse kiezers wordt buitengesloten.   […]
28 maart, 2014

Nieuwe raadsleden beëdigd

Op 27 maart jl. zijn de nieuwe raadsleden van de gemeente Roermond beëdigd. Zo ook de raadsleden van de LVR. Helaas kon Dré Peters er niet […]
28 maart, 2014

Dré Peters getroffen door hartaanval

De LVR (Liberale Volkspartij Roermond) is vandaag zeer geschrokken van het bericht dat onze politiek leider Dré Peters werd getroffen door een hartinfarct. Dré heeft de […]
18 maart, 2014

Mohamed Derkaoui heeft spijt over uitspraken over homoseksualiteit

Ik, Mohamed Derkaoui en kandidaat raadslid voor de Liberale Volkspartij Roermond, heb spijt van mijn uitlatingen vanmiddag in een live-interview op L1-radio. Dit interview vond plaats […]