Actueel

De raad van de gemeente Roermond in openbare vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014,
Overwegende dat:

  1. Iedere gemeente en dus ook de gemeente Roermond veel taken krijgt in verband met de drie grote decentralisaties in de zorg/jeugdzorg,
  2. De vroegere staatssecretaris, de heer Pieter van Geel in opdracht van de Commissaris des Konings, onderzoek heeft verricht in hoeverre de Limburgse gemeentes, dus ook Roermond, klaar zijn voor de taken die deze decentralisaties met zich meebrengen. De taken gaan voor de gemeentes in op 1 januari 2015 en behelzen o.m. de uitvoering van de jeugdzorg, taken uit de AWBZ, die middels de WMO op gemeenteniveau komen.
  3. Het steeds de bedoeling is geweest het onderzoeksrapport voor de gemeenteraadsverkiezingen te publiceren.
  4. Dit voornemen tot publicatie op verzoek van de Vereniging Limburgse Gemeenten is losgelaten.
  5. De genoemde publicatie nu plaatsvindt op 20 maart 2014, één dag na de gemeenteraadsverkiezingen.
  6. De kiezer zich op basis van het gewijzigde voornemen tot publicatie op geen enkele wijze kan uitspreken over de “bestuurskracht” van de gemeente, in ons geval Roermond, m.b.t. tot de genoemde decentralisaties.

 

 

Van mening zijnde dat:

  1. De hierboven genoemde decentralisaties en de voorbereidingen op de positie en taken die de gemeente Roermond krijgt van grote betekenis zijn
  2. De kiezer zich een oordeel moet kunnen vellen over de “bestuurskracht”van de gemeente Roermond van de stand van zaken van de beleidsvoorbereidingen.
  3. Het bestuur van de Roermond naar haar burgers zo open en transparant als mogelijk moet zijn, zeker nu die burger op het punt staat een nieuwe gemeenteraad te kiezen.

 

Draagt het college van Burgemeester en Wethouders op om:
De Commissaris des Konings te vragen om de wens van de gemeenteraad van Roermond te honoreren en de gegevens van het onderzoeksrapport van de heer van Geel voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart beschikbaar te stellen, respectievelijk openbaar te maken.

 
LVR
Dré Peters, fractievoorzitter,
Jan Puper, vice fractievoorzitter
Dirk Franssen, fractiesecretaris

19 februari, 2014

Motie: Tijdige openbaarmaking van het onderzoeksrapport decentralisaties

De raad van de gemeente Roermond in openbare vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014, Overwegende dat: Iedere gemeente en dus ook de gemeente Roermond veel […]
18 februari, 2014

Motie Boerderij Wolfhagen

Het college van B&W Roermond heeft besloten om Boerderij Wolfhagen, Merum, Roermond te slopen.  LVR dient donderdag in de raadsvergadering onderstaande motie in om nader overleg […]
18 februari, 2014

Motie flankerend beleid en uitnodigende verbinding tussen DOC en de binnenstad

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014, gezien het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders nummer 2014/002/1; […]
18 februari, 2014

Motie participatie bij vervolgprojecten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen.

Motie participatie bij vervolgprojecten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen. De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014, gezien het raadsvoorstel van het […]