Actueel

Vandaag, 15 januari 2014, heeft Dagblad de Limburger een artikel geplaatst dat er vanaf 2015 tot 2022 meer goederentreinen door Venlo gaan rijden. Ook wordt vermeld dat in deze toename van goederentreinen, er treinen tussen zitten die gevaarlijke ladingen bevatten maar dat niet bekend is om hoeveel giftreinen het gaat.

De oorzaak die wordt aangevoerd is dat er in de genoemde periode werkzaamheden plaatsvinden waardoor de Betuweroute maar voor een klein deel gebruikt kan worden.

In mei vorig jaar hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid op en aan het Roermondse spoornet naar aanleiding van de treinramp in Wetteren. Naar aanleiding van genoemd krantenbericht hebben wij enkele vragen, die wij graag zo spoedig mogelijk beantwoordt zien.

Vragen:

  1. Is er door de werkzaamheden aan de Betuweroute en de toename van giftreinen in Venlo óók een toename van goederentreinen op het Roermondse spoornet, al dan niet vanwege andere omleidingen?
  2. Zo ja, zitten hier ook giftreinen tussen, welke gevaarlijke ladingen hebben deze giftreinen dan en zijn dit andere ladingen dan de nu al passerende goederen- en giftreinen op het Roermondse spoornet?
  3. Indien vraag 1 en/of 2 met ja wordt beantwoordt, waarom heeft het college van B&W dit dan niet aan de Raad gemeld?
  4. Indien uw college aangeeft dat er geen toename is, zijn er dan garanties afgegeven door de spoorbeheerder en/of de vervoerders dat er geen toename op het Roermondse spoornet komt?
  5. Indien vraag 1 en 2 met ja is beantwoordt, wat zijn dan de gevolgen voor de veiligheid op het Roermondse spoornet en voor omwonenden van het Roermondse spoornet?
  6. In de beantwoording van onze schriftelijke vragen in mei 2013 gaf uw college aan dat er met andere betrokken gemeenten zoals Venlo, Sittard-Geleen en divers Brabantse gemeenten overleg wordt opgestart cq geïntensiveerd. Het doel was om de ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken gezamenlijk te bespreken en mogelijk bij de Rijksoverheid op maatregelen aan te dringen.

    Wat is de status van deze gesprekken en kunt u ons informeren over de actuele stand van zaken?

Dirk Franssen
Bert Achten
Raadsleden Liberale Volkspartij Roermond

15 januari, 2014

Art.43-vragen over gevolgen voor Roermond bij meer giftreinen door Venlo

Vandaag, 15 januari 2014, heeft Dagblad de Limburger een artikel geplaatst dat er vanaf 2015 tot 2022 meer goederentreinen door Venlo gaan rijden. Ook wordt vermeld […]
7 januari, 2014

LVR verrast door plotselinge aandacht CDA voor parkeren binnenstad

De raadsfractie van de Liberale Volkspartij Roermond heeft met verbazing kennis genomen van de plotselinge aandacht van de CDA-fractie voor het parkeren in de binnenstad. Het […]
7 januari, 2014

Art. 43-vragen over problemen met parkeren in binnenstad

Gisteren en vandaag zijn er via Roermond Dichtbij berichten verschenen over problemen m.b.t. het nieuwe parkeerbeleid. Het eerste bericht ging over divers gehanteerde tarieven en het […]
4 januari, 2014

Zorgen om Beesels kappen met ECI

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende muziekonderwijs Beesel – ECI. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar […]