Actueel

Aan de griffier van de Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 24 januari 2014

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

De LVR heeft kennis genomen van het faillissement van Nieuwe Borg Projectmanagement B.V.
via Wij Limburg.

Vragen:
1. wat zijn de gevolgen voor Roermond en voor de ontwikkelingen voor Roermond die dit bedrijf
gedaan heeft en had willen of zou willen doen voor de Gemeente Roermond?.
2. welke gevolgen heeft dit voor de inrichting van de Spoorlaan Noord en de reconstructie van de
Maria Theresialaan. zowel in financiële zin als m.b.t. de gemaakte afspraken met bewoners en
wijkraad?

De beantwoording zou ook via een Raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt kunnen worden.

Hoogachtend,

Hay Hutjens
Dirk Franssen

25 januari, 2014

wat betekent faillissement Nieuwe Borg voor Roermond?

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 24 januari 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO Geachte griffier, Hierbij verzoeken […]
15 januari, 2014

Art.43-vragen over gevolgen voor Roermond bij meer giftreinen door Venlo

Vandaag, 15 januari 2014, heeft Dagblad de Limburger een artikel geplaatst dat er vanaf 2015 tot 2022 meer goederentreinen door Venlo gaan rijden. Ook wordt vermeld […]
7 januari, 2014

LVR verrast door plotselinge aandacht CDA voor parkeren binnenstad

De raadsfractie van de Liberale Volkspartij Roermond heeft met verbazing kennis genomen van de plotselinge aandacht van de CDA-fractie voor het parkeren in de binnenstad. Het […]
7 januari, 2014

Art. 43-vragen over problemen met parkeren in binnenstad

Gisteren en vandaag zijn er via Roermond Dichtbij berichten verschenen over problemen m.b.t. het nieuwe parkeerbeleid. Het eerste bericht ging over divers gehanteerde tarieven en het […]