Actueel

Op 19 december staat de behandeling van de belastingverordening 2014 op de agenda. De LVR heeft veel moeite met een aantal punten in de belastingverordening.

 

We dienen dan ook amendementen in op de volgende punten:

  • de verschuiving van vier naar twee betalingstermijnen voor WOZ en waterschapsbelasting. De LVR is van mening dat minstens vier termijnen geboden moeten worden worden om de betaling te voldoen, aangezien anders een aanzienlijk deel van de inwoners in Roermond in de problemen komen door de hoge kosten die in twee termijnen voldaan moeten worden. Lees hier het amendement.
  • de hoge kosten voor het wijzigen van de beheerder in de horecavergunning. De gemeente wil deze kosten opschroeven van EUR 33,00 naar EUR 135,00. De LVR vindt dit niet reëel bij bestaande vergunningen die gewijzigd moeten worden. Lees hier het amendement. 
  • de rioolheffing op garageboxen. Mensen die een garagebox hebben los van de woning betalen hier apart rioolheffing voor, terwijl het rioolgebruik bij losse garageboxen nagenoeg nihil is. De LVR vindt dit dan ook geen goede zaak en vraagt om aanpassing van dit beleid. Lees hier het amendement.

 

 

18 december, 2013

LVR dient amendementen in over belastingverordeningen tijdens raadsvergadering 19 december

Op 19 december staat de behandeling van de belastingverordening 2014 op de agenda. De LVR heeft veel moeite met een aantal punten in de belastingverordening.   […]
18 december, 2013

LVR dient motie in bij raadsvergadering 19 december over ongelijke behandeling parkeerregime

De LVR dient, gesteund door de BBR, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar een motie in tegen de ongelijke behandeling die de gemeente hanteert voor […]
9 december, 2013

LVR herinnert College van B&W nogmaals aan transitie Jeugdzorg

8 december 2013. Geacht college,   Het is 1 maand geleden dat de LVR art. 43 vragen heeft gesteld m.b.t. de transities in de zorg. Vandaag veertien […]
7 december, 2013

Wat er echt gebeurde tijdens de commissievergadering B&M over integriteit…

De afgelopen dagen zijn met enige regelmaat publicaties verschenen in de media over hetgeen zich heeft voorgedaan tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen afgelopen 2 december. […]