Actueel

Inleiding

Vandaag kregen wij een raadsinformatiebrief waarin het college mededeelde dat is besloten:

 1. een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de SWAR voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2017;
 2. voor het jaar 2014 een budgetsubsidie aan de SWAR te verstrekken van 359.000 euro.

Over deze mededeling wil ik de volgende vragen stellen.

Vragen

 1. In het onderwerp van de brief wordt gesproken over een raadsinformatiebrief. In de eerste zin is sprake van een commissienotitie. Waarom deze twee termen, wat is het nu echt?
 2. Waarom is het besluit om een meerjarige uitvoeringsovereenkomst met de SWAR aan te gaan niet eerst aan de raad voorgelegd?
 3. Waarom een uitvoeringsovereenkomst voor 3,5 jaar?
 4. Past het bedrag van 359.000 euro voor 2014 binnen de door de raad vastgestelde begroting?
 5. Waarom is de toegezegde evaluatie over de SWAR niet in de raad geweest?
 6. Kan deze evaluatie van de SWAR alsnog aan de raad worden verstrekt?
 7. Met deze besluitvorming van het college is een verplichting met de SWAR aangegaan voor maar liefst 3,5 jaar. Is dit niet in strijd met het budgetrecht dat de raad heeft?
 8. Wat mogen wij nog meer aan dictaten verwachten van dit college?
 9. Waar is het speerpunt “transparantie” van het college gebleven? Wij bedoelen dan vooral transparantie vooraf, niet achteraf. Of is dit college van mening dat zij alleen maar transparant moet zijn naar de pers?

 

Namens de Liberale Volkspartij Roermond LVR,

Dré Peters

23 december, 2013

LVR stelt art.43-vragen over verlenging contract SWAR

Inleiding Vandaag kregen wij een raadsinformatiebrief waarin het college mededeelde dat is besloten: een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de SWAR voor de periode van 1 januari […]
18 december, 2013

Gemeente wil vergeten loonkosten verhalen op 2e vergunning parkeren binnenstad

De LVR heeft geconstateerd dat de ‘vergeten loonkosten’ bij Stadstoezicht door de gemeente worden betaald door de 2e parkeervergunning van bewoners in de binnenstad. Dit is […]
18 december, 2013

LVR dient amendementen in over belastingverordeningen tijdens raadsvergadering 19 december

Op 19 december staat de behandeling van de belastingverordening 2014 op de agenda. De LVR heeft veel moeite met een aantal punten in de belastingverordening.   […]
18 december, 2013

LVR dient motie in bij raadsvergadering 19 december over ongelijke behandeling parkeerregime

De LVR dient, gesteund door de BBR, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar een motie in tegen de ongelijke behandeling die de gemeente hanteert voor […]