Actueel

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond,

Markt,

Roermond.

 

Roermond-Leeuwen, 30 december 2013

fotoGeacht college,

Vandaag zijn wij middels de media geïnformeerd dat de kantine van de voetbalclub Leeuwen is afgebrand. Voor de vereniging natuurlijk een heel vervelend incident, een kantine is immers het hart van de vereniging en de plek waar leden en supporters bijeen komen. Leden van onze fractie zijn op locatie geweest en hebben in ogenschouw kunnen nemen wat de brand heeft aangericht.

Eerder is gesproken om in Leeuwen een multifunctioneel- en disciplinair verenigingsgebouw te realiseren voor o.a. de voetbalvereniging en de scoutinggroep Leeuwen.

Hoe tragisch de brand ook is voor de voetbalclub Leeuwen, het biedt ook kansen om dat te realiseren waar zelfs in het vorige college al over gesproken is.

Als een phoenix kan dan uit de as van de nu afgebrande kantine een nieuwe accommodatie verrijzen.

De LVR roept daarom het college op om ten spoedigste met betrokken verenigingen en stichtingen om de tafel te gaan zitten en afspraken te maken, die ook snel  tot uitvoering gebracht moeten worden, om in de accommodatiebehoefte van de verenigingen en stichtingen te voorzien.

Ook een tijdelijke noodaccommodatie voor Leeuwen zal er moeten komen, maar dat staat los van de accommodatie die de LVR voor ogen staat voor de toekomst in Leeuwen.

Wij verzoeken ons spoedig te informeren over de door de LVR voorgestelde actie in dezen.

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele LVR fractie,

Dré Peters, fractievoorzitter, Dirk Franssen fractiesecretaris en Jan Puper, vice fractievoorzitter.

30 december, 2013

LVR onderneemt actie na brand SC Leeuwen

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond, Markt, Roermond.   Roermond-Leeuwen, 30 december 2013 Geacht college, Vandaag zijn wij middels de media […]
23 december, 2013

LVR stelt art.43-vragen over verlenging contract SWAR

Inleiding Vandaag kregen wij een raadsinformatiebrief waarin het college mededeelde dat is besloten: een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de SWAR voor de periode van 1 januari […]
18 december, 2013

Gemeente wil vergeten loonkosten verhalen op 2e vergunning parkeren binnenstad

De LVR heeft geconstateerd dat de ‘vergeten loonkosten’ bij Stadstoezicht door de gemeente worden betaald door de 2e parkeervergunning van bewoners in de binnenstad. Dit is […]
18 december, 2013

LVR dient amendementen in over belastingverordeningen tijdens raadsvergadering 19 december

Op 19 december staat de behandeling van de belastingverordening 2014 op de agenda. De LVR heeft veel moeite met een aantal punten in de belastingverordening.   […]