Actueel

De LVR dient, gesteund door de BBR, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar een motie in tegen de ongelijke behandeling die de gemeente hanteert voor het parkeerregime in de binnenstad.

Bewoners van de binnenstad hebben een brief ontvangen dat, indien ze een eerste auto die niet vergunningsplichtig is door wijze van plaatsing bijvoorbeeld op eigen terrein, ze voor de tweede auto die wel in de binnenstad staat, toch het bedrag moeten betalen alsof het een tweede parkeervergunning betreft. Dus tegen het hogere tarief voor de tweede auto. Dit is in strijd met een motie door de coalitie die eerder is aangenomen, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het bedrag voor de tweede vergunning hoger is en niet het bedrag voor de tweede auto. Zeker niet als de eerste auto niet vergunningsplichtig is.

 

Lees hier de motie die de LVR tijdens de raadsvergadering op 19 december indient.

18 december, 2013

LVR dient motie in bij raadsvergadering 19 december over ongelijke behandeling parkeerregime

De LVR dient, gesteund door de BBR, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar een motie in tegen de ongelijke behandeling die de gemeente hanteert voor […]
9 december, 2013

LVR herinnert College van B&W nogmaals aan transitie Jeugdzorg

8 december 2013. Geacht college,   Het is 1 maand geleden dat de LVR art. 43 vragen heeft gesteld m.b.t. de transities in de zorg. Vandaag veertien […]
7 december, 2013

Wat er echt gebeurde tijdens de commissievergadering B&M over integriteit…

De afgelopen dagen zijn met enige regelmaat publicaties verschenen in de media over hetgeen zich heeft voorgedaan tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen afgelopen 2 december. […]
3 december, 2013

LVR eist direct verantwoording voor misselijkmakende ECI enquête

Rondom het middaguur op 3 december werd de LVR geattendeerd op een enquête m.b.t. de ECI via Facebook en welke te vinden is via https://eci.typeform.com/to/LuRhc3 In […]