Actueel

Beste bewoners van de binnenstad,

 
Gisteren heeft de Liberale Volkspartij Roermond alles uit de kast gehaald om een eerlijk parkeerregime met een geleidelijke en beperkte verhoging voor een 2e parkeervergunning mogelijk te maken. Een en ander binnen de kaders van de gemeentelijke begroting, zonder negatieve financiële gevolgen voor de begroting en binnen de door het college verwachte parkeerinkomsten.

Helaas kiezen de coalitie, het college en andere politieke partijen er bewust voor om bewoners van de binnenstad te confronteren met een 300% verhoging voor hun 2e parkeervergunning, dit alleen maar om de “parkeerkas” ten opzichte van de begroting en verwachte inkomsten nog extra te spekken.

Dit is gebeurd omdat de coalitie een amendement opgesteld heeft waarmee werd besloten dat in 2014 een 2e parkeervergunning € 30,- en in 2015 € 40,- per maand gaat kosten.

Deze keuze was helemaal niet nodig omdat wij na een duidelijk betoog een amendement indienden dat binnen de begrotingskaders en de verwachte parkeerinkomsten bleef, zonder dat de gemeente minder inkomsten zou genereren. Dat alles tegen een fair tarief voor de 2e parkeervergunning met een geleidelijk ingroeimodel. Dit amendement kunt u ook vinden op deze website.

Het voorstel van het college wordt met het aangenomen coalitie-amendement nu weliswaar gecorrigeerd en daarom zijn wij blij voor de bewoners van de binnenstad dat een 2e vergunning weer mogelijk wordt. Echter door de houding van dit college en deze coalitie wordt u met een onnodige verhoging van 300% geconfronteerd, omdat de coalitie en andere partijen weigerden om het amendement van de LVR te steunen.
Wat ons betreft een gemiste kans met als resultaat een 300 % verhoging voor u als binnenstadsbewoner!

Helaas hebben wij ondanks al onze inzet niet datgene voor u kunnen bereiken wat wij wel voor ogen hadden. Wij zullen dit voor ons belangrijke punt, dat leeft bij de binnenstadsbewoners dan ook onderdeel maken van ons verkiezingsprogramma en daarmee integraal ook van de verkiezingen.

 

Vriendelijke groet namens de voltallige fractie van de Liberale Volkspartij Roermond,

Dirk Franssen
Raadslid Liberale Volkspartij Roermond

8 november, 2013

Bericht aan de bewoners van onze Roermondse binnenstad

Beste bewoners van de binnenstad,   Gisteren heeft de Liberale Volkspartij Roermond alles uit de kast gehaald om een eerlijk parkeerregime met een geleidelijke en beperkte verhoging […]
7 november, 2013

Amendement Parkeerregime binnenstad

Het nieuw voorgestelde parkeerregime in de binnenstad door de gemeente heeft vele klachten opgeleverd. Veel van die klachten hebben de LVR bereikt. Voldoende reden voor de […]
6 november, 2013

Algemene beschouwingen 2013

Op 7 november 2013 vinden de jaarlijkse algemene beschouwingen plaats van de gemeente. Lees hier de bijdrage van de LVR.
11 oktober, 2013

LVR stelt vragen over rattenplaag ‘t Veld

Geacht College, Vandaag las ik in Dagblad De Limburger een artikel over een rattenplaag in het Roermondse Veld. Met de bewoners ben ik van mening dat […]