Actueel

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering

Agenda:

Datum: 21 november 2019
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Cafe de Schuur – Hoofdstraat 2 6049 EB Herten


1. Opening 

2. Mededelingen

3. Verslag ALV van 14 maart 2019

–   Notulen ALV 14-3-2019

4. Financiële stand van zaken door onze penningsmeester Rick de Laat
 

5a.  Verkiezing secretaris
Volgens het rooster van aftreden is de secretaris aan de beurt.
Wij zijn blij dat Wim Cox zich herkiesbaar heeft gesteld. Maar, mocht iemand anders zich verkiesbaar willen stellen, maak u bekend aan de voorzitter per mail:(e.toonen@liberalevolkspartijroermond.nl) of bij een van de andere bestuursleden.
5b. Benoeming lid van verdienste
Een van onze – altijd aanwezige, immer behulpzame, de veiligheid in het oog houdende    leden, Alex Fijten, willen wij op deze wijze in het zonnetje zetten.

6. De LVR in de afgelopen periode, waar staan wij ?
Actuele politiek en toekomst.
⦁    Informatie Algemene Politiek en Begrotingsbehandeling.
⦁    Informatie uit commissie Ruimte 
⦁    Informatie uit commissie Bestuur en Middelen
⦁    Informatie uit commissie Burgers en Samenleving  

7. PR en Communicatie

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien u graag op 21 november!


Met vriendelijke groet,

Bestuur Liberale Volkspartij Roermond

31 oktober, 2019

Agenda algemene ledenvergadering 21 november 2019

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering Agenda: Datum: 21 november 2019Aanvang: 19.30 uurLocatie: Cafe de Schuur – Hoofdstraat 2 6049 EB Herten 1. Opening  […]
25 juli, 2019

Agendering situatie KEC volgende raadsvergadering

De LVR wil graag de stand van zaken bij het KEC agenderen voor de volgende raadsvergadering. Aan alle fracties in de gemeenteraad, de betrokken partijen in […]
11 juni, 2019

PERSBERICHT – Tankstation Maasbrug

Met ongenoegen heeft de LVR-fractie kennis genomen van het besluit van de Burgemeester en Wethouders van Roermond om het tankstation aan de Maasbrug om zeep te […]
13 november, 2018

Algemene beschouwingen 8 november 2018

Op 8 november 2018 vonden de algemene beschouwingen plaats. De woordvoering van de LVR was als volgt: “Roermond. Mag er een tandje bij? Een zesmanscollege, 31 […]