Actueel

Agenda:

 

Datum: 13 juni 2018
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Breer/De Velderie, Prins Bernardstraat 1, 6043 BG Roermond, Tel: 04475-336712

 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV van 28 februari 2018, gehouden in Swalmen
4. Formele verkiezing tweede secretaris
Zoals gemeld in de vorige vergadering zouden we deze verkiezing tijdens deze vergadering formaliseren. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur vraagt u met de door ons voorgestelde kandidaat: Henri Gulickx in te stemmen.
5. Financiën door penningmeester Rick de Laat
6. Wat heeft de verkiezingsuitslag ons nu gebracht en waar staat de LVR door Dré Peters en Dirk Franssen.
7. Informatie over de stand van zaken met betrekking tot de commissies door Lieke van Hal
8. “LVR midden in de Roermondse samenleving” en “LVR werkt aan Roermond”. Hoe gaan we hier invulling aan geven en komen we vaker in contact met (onze) kiezers?
9. Rondvraag
10. Sluiting

Korte terugkoppeling Volkspartij Limburg door Jos van Rey

 

LVR_Notulen_ALV_28_februari_2018_2

13 juni, 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering 13 juni 2018

Agenda:   Datum: 13 juni 2018 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Breer/De Velderie, Prins Bernardstraat 1, 6043 BG Roermond, Tel: 04475-336712   1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag ALV van 28 […]
20 april, 2018

Motie Renovatie Lambertuskerk Swalmen

Hoewel op dit moment nog niet bekend is wanneer de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvindt, heeft de LVR wel vast een motie “vreemd aan de orde van de […]
22 maart, 2018

Persbericht: Jos van Rey geen kandidaat wethouder voor LVR

Roermond, 22 maart 2018     Jos van Rey geen kandidaat wethouder LVR     Meerdere momenten hebben wij de afgelopen maanden persberichten uitgebracht over de […]
20 december, 2017

Reactie LVR op de persverklaring van de coalitie in de Gemeenteraad van Roermond

In eerste aanleg werd Jos van Rey in 2016 veroordeeld tot 240 uur onvoorwaardelijke taakstraf en subsidiair 120 dagen onvoorwaardelijke hechtenis. Tegen die straf is hij […]