Actueel

Met ongenoegen heeft de LVR-fractie kennis genomen van het besluit van de Burgemeester en Wethouders van Roermond om het tankstation aan de Maasbrug om zeep te helpen.

Het tankstation mag per 1 januari 2020 noch op de huidige locatie noch op de door de exploitant aangekochte grond bij de afslag De Weert (oude Zichtverzekeringskantoor) aan de N280 haar diensten aanbieden. Dit terwijl het College van B&W in 2012 nog een principemedewerking heeft verleend om het tankstation hiernaartoe te verplaatsen! De LVR-fractie heeft de afgelopen jaren in relatie tot het project N280 op gezette tijden aandacht gevraagd voor deze situatie, maar steeds gaf het college van B&W niet thuis. Men kwam niet met oplossingen en schoof het besluit doelbewust steeds naar achteren door met nu dit dramatische resultaat.

Met dit besluit laat Roermond zien dat het onbetrouwbaar is en haar afspraken niet nakomt.

Alles overwegende zal de LVR het College van B&W oproepen dit besluit te herzien en te komen tot een voor ieder aanvaardbare oplossing. Zo niet, zal de LVR zelf met een initiatiefvoorstel komen.

11 juni, 2019

PERSBERICHT – Tankstation Maasbrug

Met ongenoegen heeft de LVR-fractie kennis genomen van het besluit van de Burgemeester en Wethouders van Roermond om het tankstation aan de Maasbrug om zeep te […]
13 november, 2018

Algemene beschouwingen 8 november 2018

Op 8 november 2018 vonden de algemene beschouwingen plaats. De woordvoering van de LVR was als volgt: “Roermond. Mag er een tandje bij? Een zesmanscollege, 31 […]
5 november, 2018

Meldpunt LVR

Roermondenaren klagen steen en been over overlast in hun buurt en omgeving. Handhaven is een woord dat in de coalitie ontweken wordt. ‘Omdat er geen klachten zijn’ […]
31 oktober, 2018

Algemene beschouwingen 2019 – reactie LVR

Inzet van de LVR blijft gericht op een tevreden burger.   De Roermondse coalitie heeft de mond vol over burgerparticipatie, maar laat dezelfde burger te vaak […]