Actueel

Op 26 oktober 2017 heeft de LVR, samen met alle andere fracties in de gemeenteraad, een motie ingediend om te komen tot meer budget voor Jeugdzorg. De LVR had hiertoe het initiatief genomen naar aanleiding van de discussie rond dit onderwerp in de Commissie Burgers en Samenleving. Op 1 stem na is de motie unaniem aangenomen. Lees hieronder de motie en de stemverhoudingen. Dit agendapunt is terug te kijken via de volgende link onder het kopje Bestuursrapportage.

30 oktober, 2017

Motie ‘Meer budget voor Jeugdzorg’ tijdens raad van 26 oktober 2017 aangenomen!

Op 26 oktober 2017 heeft de LVR, samen met alle andere fracties in de gemeenteraad, een motie ingediend om te komen tot meer budget voor Jeugdzorg. […]
20 september, 2017

PERSBERICHT: Nieuwe kandidaten toegevoegd aan kandidatenlijst en LVR sluit niemand uit

Roermond, 20 september 2017     Uitbreiding kandidatenlijst met 10 personen en de LVR sluit niemand uit! Dirk Franssen 1e kandidaat wethouder bij Collegeverantwoordelijkheid LVR na […]
15 juli, 2017

Beschouwing Westrom raadsvergadering 13 juli 2017

Ziek zijn, beter worden. Met deze titel geeft de LVR haar gevoelens goed weer over de omstandigheden waarin Westrom met al haar medewerkers is komen te […]
14 juli, 2017

Overzicht moties en amendementen raadsvergadering 13 juli 2017

Op 13 juli 2017 vond o.a. de behandeling van de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 van de gemeente Roermond plaats. Dirk Franssen heeft namens de […]