Actueel

In eerste aanleg werd Jos van Rey in 2016 veroordeeld tot 240 uur onvoorwaardelijke taakstraf en subsidiair 120 dagen onvoorwaardelijke hechtenis. Tegen die straf is hij in hoger beroep gegaan.

Met het arrest van vandaag legt het Gerechtshof hem een voorwaardelijke gevangenisstraf op voor de duur van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Tevens legt het hof een bijkomende straf op door hem het recht te ontnemen om een bestuurlijk ambt op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau te bekleden voor een periode van 2 jaar. Hij mag volgens het arrest dus 2 jaar geen wethouder of gedeputeerde worden maar mag wel lid van de Gemeenteraad en Provinciale Staten zijn. Uiteraard respecteert de LVR dit arrest. Het is aan Jos van Rey om zich samen met zijn advocaat te beraden over een eventuele gang naar de Hoge Raad.

Los van een aantal andere zaken waar men op ingaat in de persverklaring van de coalitie, geeft men net als tijdens de raadsvergadering van 8 september 2016 opnieuw aan dat Jos van Rey niet in de Raadzaal thuis zou horen. Naar de mening van de coalitie moet hij zijn zetel opgeven of zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Men eist iets wat de wet niet voorschrijft en/of de rechtbank en het hof ook niet hebben beslist. Sterker nog, in het arrest van vandaag schrijft het Gerechtshof expliciet dat Jos van Rey gewoon als Raadslid en/of als Statenlid mag en kan functioneren.

Daarnaast gaat de coalitie volledig voorbij aan de passage uit het arrest waarin het hof aangeeft dat Jos van Rey niet persoonlijk een financieel gewin en/of voordeel van zijn handelen heeft gehad. Evenmin zegt het hof dat hij geen concrete tegenprestaties aan de betrokken ondernemers of hun ondernemingen heeft geleverd. Daarnaast schrijft het hof dat Jos van Rey grote verdiensten heeft gehad voor de economische ontwikkelingen van de stad Roermond, dat dit e.e.a. in een ander perspectief plaatst en dat dit meeweegt in de strafmaat.

Tot slot verwijst de coalitie naar de huidige gedragscode. Dat is merkwaardig aangezien Jos van Rey reeds de bestuurlijke en politieke consequenties heeft aanvaard door in oktober 2012 af te treden als wethouder van Roermond en als lid van de Eerste Kamer. Ook hier gaat het hof in haar arrest niet aan voorbij door er een specifieke passage aan te wijden. Na oktober 2012 heeft de Raad van Roermond tot 2x toe de gedragscode gewijzigd, namelijk in 2013 en in 2016. Om dan nu van één en dezelfde persoon nogmaals te eisen om consequenties te trekken terwijl hij dat reeds in oktober 2012 heeft gedaan, gaat veel te ver. Daarnaast gaat men er aan voorbij dat Jos van Rey na het aanvaarden van de politieke en bestuurlijke consequenties in 2012, bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 door ruim 3000 inwoners opnieuw verkozen is tot raadslid.

De LVR is van mening dat er door het arrest van het Gerechtshof vandaag een einde aan een lange periode van onzekerheid komt, vooral voor Jos van Rey, Piet van Pol en hun directe families. De coalitie gaat in haar persverklaring zowel verder dan de wet als ook het arrest van de rechtbank en het Gerechtshof. De LVR respecteert het arrest van het Gerechtshof maar stelt dat er geen enkele reden is om op basis van geldende wetgeving in combinatie met dit arrest, Jos van Rey van de kandidatenlijst te halen of te verzoeken zijn huidige Raadszetel op te geven. Wat de LVR betreft hoeft hier n.a.v. de persverklaring van de coalitie en deze reactie, dan ook niet opnieuw over te worden gediscussieerd.

 

20 december, 2017

Reactie LVR op de persverklaring van de coalitie in de Gemeenteraad van Roermond

In eerste aanleg werd Jos van Rey in 2016 veroordeeld tot 240 uur onvoorwaardelijke taakstraf en subsidiair 120 dagen onvoorwaardelijke hechtenis. Tegen die straf is hij […]
15 december, 2017

Persbericht: kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

Roermond, 15 december 2017     Leden stellen de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma “LVR werkt aan Roermond” vast!     Woensdagavond 13 december 2017 vond de laatste […]
15 december, 2017

Foto’s Algemene Ledenvergadering 13 december 2017

14 december, 2017

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2017 hebben de leden van de LVR unaniem ingestemd met het concept verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022. Het verkiezingsprogramma […]