Actueel

Kwestie van aftellen!

 

Nog 132 dagen dan kiest Roermond een nieuwe raad. Van de 31 volksvertegenwoordigers die in 2014 aantraden zullen er niet heel veel terugkeren. 30% heeft aangegeven niet meer terug te komen. Voeg daar voor het gemak nog eens 20% bij die de dupe worden door verschuivingen vanwege de verkiezingsuitslag en Roermond heeft voor een heel groot gedeelte weer een totale andere raad. Van de 21 personen die de huidige coalitie BLIND naliepen komen er voorzichtig geschat de helft niet meer terug in de raad. De stabiliteit ligt bij de LVR want daar is het verval minimaal.

 

Ook met het coalitieprogramma ‘Mensen maken onze stad’ is het aftellen heel gemakkelijk. De Mensen die onze stad moeten maken, namelijk de burgers en ondernemers in onze stad, die zijn teleurgesteld omdat zij niet gehoord worden. Of het nu de aanwonenden van coffeeshops zijn, de gebruikers van sportaccommodaties en de burgers die hun stad zien verloederen, de burgers die bloot staan aan buurtterreur en of stalken, de ondernemers die 6 maanden op een antwoord moeten wachten, de burgers die de verkeersdrukte in hun eigen straat moe zijn, de burgers en ondernemers in Swalmen die nog steeds wachten op voortgang in het dossier centrumplan en ga zo maar door…… Want eigenlijk kan ik alleen al 15 minuten volpraten over situaties en dossiers waarin burgers en ondernemers door dit stadsbestuur teleurgesteld worden. Vaak omdat dit College de afgelopen 4 jaar de daadkracht niet getoond heeft die nodig is om zaken te bewerkstelligen, maar ook vaak omdat er niet eens de moeite wordt genomen om snel te handelen of dat het überhaupt weken en maanden duurt voordat een vraag of idee beantwoordt wordt. En dit college ziet in de volksvertegenwoordigende taak van de raad niets anders dan burgers met klachten attenderen op de mogelijkheden om meldingen rechtstreeks bij de gemeente te doen. De LVR ziet de volksvertegenwoordigende rol beduidend anders.

 

Gewoon eens even een aantal passages uit het coalitieakkoord “Mensen maken onze stad”.
• ‘de gemeente daagt ondernemers uit om met initiatieven te komen’.
• Regelgeving mag niet onnodig remmend werken’
• ‘Wij zetten sterk in op het gebied van communicatie en interactie met de samenleving’
Allemaal kreten die averechts hebben uitgepakt en in de ruimste zin niet voldoen aan hetgeen beoogd was. De in het coalitieakkoord genoemde stadsombudsman zou de handen vol hebben aan het in kaart brengen wat er allemaal niet goed is gegaan.

 

Al zeker twee jaar geleden heeft de LVR fractie haar zorgen geuit over de financiële toekomst van onze gemeente. Een nieuwe raad en het nieuwe college zullen zich gesteld zien voor financiële problemen die Roermond en haar burgers en het bedrijfsleven nog niet eerder gekend hebben.
De LVR vindt het zeer vreemd dat een huidig College, dat maar 3 a 4 maanden van de nu voorliggende begroting uitvoert, zulke ingrijpende keuzes maakt. Wij hebben daarom als LVR naar aanleiding van de begroting heel veel vragen moeten stellen. Niet omdat wij het leuk vonden zoveel vragen te moeten stellen, maar omdat de begroting op veel punten ons niet het juiste beeld gaf. Als dan steevast antwoorden komen in de trent van “de raad heeft besloten” of er wordt bewezen naar de vastgestelde kadernota in plaats van dat er aangegeven wordt wat het standpunt is van dit College, dan zegt ook dat iets over transparante communicatie waarover ik eerder sprak.

 

Wij tellen af naar het einde van de zittingsperiode van deze raad, Ja, er was en is bij de LVR nog steeds onvrede, onvrede die ontstaan is op het moment dat wij als grootste partij niet eens mee hebben mogen onderhandelen om tot een coalitie akkoord te komen. Nee, de zaterdag na de verkiezingen werd in de Oranjerie duidelijk dat het al geregeld was. De LVR kon met goed doordachte voorstellen komen wat ze wilde (onafhankelijke informateurs van buiten Roermond), het had niets eens zin om inhoudelijk met elkaar te gaan onderhandelen, want wij werden direct buitengesloten Zoiets wordt een cordon sanitair genoemd. En dan hier toch nog een keer een bestrijding van de uitleg die door sommige raadsfracties werd gegeven; Roermond heeft gekozen voor deze coalitie of 70% heeft niet voor de LVR gekozen.
Nee ammehoela, in Nederland kiest men al sinds de invoering van het huidige kiesstelsel op individuen en partijen. Die keuzes vormen de verkiezingsuitslag en pas daarna dient er onder leiding van allereerst de grootste partij geprobeerd te worden om een coalitie te vormen. Die stap is in 2014 direct overgeslagen en dat heeft niets te maken met de stemming van de burger. Dat is een keuze die werd gemaakt zonder dat het normaliter te volgen proces na de democratische stembeursgang kon plaatsvinden.

 

Normaal wordt er gezegd de kiezer is aan het woord maar veel kiezers hebben gezien hoe in Roermond democratie wordt gedreven. Zeven partijen kozen voor een programma. Een programma dat een negatieve stempel verdient omdat totaal niet is voldaan aan de doelstellingen.
Er wordt wel eens gezegd: “wie wind zaait, zal storm oogsten”, en gestormd heeft het bij tijd en wijle in onze raad. De wind die ik zojuist noemde is gezaaid bij de aanloop naar de verkiezingen en het eerste gezamenlijke gesprek na de verkiezingen.
Want liggen of lagen de programma’s van de partijen in onze raad nu zover uit elkaar?
Nee, het richtte zich tegen personen die gekozen waren. Gekozen met een heel groot aantal stemmen.

 

Op veel fronten zijn het door gebrek aan daadkracht en kwaliteit vier verloren jaren voor de stad Roermond gebleken. Heel veel stapels papier en visies zonder met concrete acties het belang van de burgers en ondernemers van onze prachtige stad ten dienste te staan.
Is het nou allemaal kommer en kwel? Gelukkig niet. Enkele portefeuillehouders staan haar mannetje en hebben oog en oor voor de problemen in de samenleving.

 

De verkiezingsprogramma’s komen er aan en geloof maar dat er partijen zijn die mensen opzadelen met beloftes die ze nu ook vier jaar lang hebben laten liggen.
Er zijn zelfs partijen die in deze coalitie mee aan het roer zaten en nu in hun partijprogramma voor de komende verkiezingen dezelfde teksten als 2014 gaan herhalen omdat ze hun verkiezingsprogramma uit 2014 niet hebben weten om te zetten in daden
Wat de LVR betreft is het ‘tijd voor daadkracht en aanpakken want HET ROER MOET ECHT OM!!

9 november, 2017

Tekst Algemene Beschouwing 9 november 2017

Kwestie van aftellen!   Nog 132 dagen dan kiest Roermond een nieuwe raad. Van de 31 volksvertegenwoordigers die in 2014 aantraden zullen er niet heel veel […]
30 oktober, 2017

Motie ‘Meer budget voor Jeugdzorg’ tijdens raad van 26 oktober 2017 aangenomen!

Op 26 oktober 2017 heeft de LVR, samen met alle andere fracties in de gemeenteraad, een motie ingediend om te komen tot meer budget voor Jeugdzorg. […]
20 september, 2017

PERSBERICHT: Nieuwe kandidaten toegevoegd aan kandidatenlijst en LVR sluit niemand uit

Roermond, 20 september 2017     Uitbreiding kandidatenlijst met 10 personen en de LVR sluit niemand uit! Dirk Franssen 1e kandidaat wethouder bij Collegeverantwoordelijkheid LVR na […]
15 juli, 2017

Beschouwing Westrom raadsvergadering 13 juli 2017

Ziek zijn, beter worden. Met deze titel geeft de LVR haar gevoelens goed weer over de omstandigheden waarin Westrom met al haar medewerkers is komen te […]