Actueel

Geachte griffier, beste Jos,

 

Om 11.00 uur vanochtend heb ik jou een mail gestuurd met het verzoek deze aan het college van B&W en met name aan de wethouders Smitsmans en IJff door te zenden.Namens de LVR heb ik  verzocht om uiterlijk in een week antwoord te ontvangen.Na het verzenden van de mail is er een communicatie circuit ontstaan over de Westrom. Er is gepubliceerd, een persbericht verschenen en wij als LVR hebben een massa berichten ontvangen. Dat brengt mij namens de LVR tot vervolg vragen.

Je gelieve deze vragen, ondanks dat het weekend begonnen is aan het college van B&W door te zenden.

 

 

Betreft Westrom – Risse – Vebeego – Prio Verve. Deel 2.

 

 

Geacht college, geachte wethouders Smitsmans en IJff,

 

 

In het vervolg op de hedenochtend gestelde vragen, ontvangt u hierbij nog aanvullende vragen.

Vragen die o.a. zijn oorsprong vinden in de publicatie / persberichten van Westrom van heden  en informatie die ons op andere wijze is geworden.

 

  1. Vervolg op vraag 4 van hedenochtend.  Is er sprake van een besluit van de directeur, waar allereerst het D.B. van Westrom mee heeft ingestemd en is dat besluit vervolgens ter instemming voorgelegd aan het A.B. van Westrom?
  2. Is er sprake van een besluit, al of niet op voorstel van de directeur van Westrom, van het D.B. en is dit besluit vervolgens ter instemming voorgelegd aan het A.B. van Westrom?
  3. Is het een besluit van het A.B. van Westrom, na overleg en raadpleging van het D.B. van Westrom?
  4. Op welke dag / dagen is het D.B. en het A.B. van Westrom in vergadering bijeen geweest en op welke dag is het in het persbericht genoemde besluit genomen?
  5. In het persbericht van Westrom wordt melding gemaakt van een personeels bijeenkomst gisteren 29 juni. Welke mededelingen zijn toen aan de medewerkers gedaan?
  6. Gisteravond 29 juni is er een gecombineerde vergadering geweest van alle commissies uit de gemeenteraad van Roermond. De LVR veronderstelt dat de wethouders Smitsmans en IJff van het besluit toen op de hoogte  waren. Waarom is tijdens deze vergadering er op geen enkele wijze mededeling gedaan van het in het persbericht genoemde besluit?
  7. Bent u het met de LVR eens dat door het in het persbericht genoemde besluit de raad op een onaanvaardbare wijze is gebruuskeerd?
  8. Bent u het met de LVR eens dat het moment van besluitvorming zoals verwoord in het persbericht, er op geen enkele wijze recht gedaan wordt aan het raadsstandpunt en de daaruit voortkomende opdracht geformuleerd in de raadsvergadering  van 15 juni aan wethouder IJff.

 

Ook deze vragen verzoeken wij u dringend te beantwoorden binnen een week. De motieven vindt u in onze per mail verstuurde brief van hedenochtend.

 

Groet,
Jan Puper

 

30 juni, 2017

Spoedbericht wegens ontbinden contract Westrom en Prioverve – deel 2

Geachte griffier, beste Jos,   Om 11.00 uur vanochtend heb ik jou een mail gestuurd met het verzoek deze aan het college van B&W en met […]
30 juni, 2017

Spoedbericht wegens ontbinden contract Westrom en Prioverve-deel 1

Geachte griffier, beste Jos,   Deze mail gelieve je met spoed ter kennis te brengen aan het college van B&W en met name aan de wethouders […]
8 mei, 2017

Dirk Franssen bij Villa Politica 2 mei 2017

3 april, 2017

Eerste contouren kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend

Fractievoorzitter Dré Peters voert bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wederom de lijst aan bij de LVR. De 69-jarige is woensdag 29 maart 2017 door de […]