Agenda Algemene Ledenvergadering 13 juni 2018

Art. 43-vragen wateroverlast in Maasniel
31 mei, 2018
Art. 43-vragen ten onrechte ontslagen medewerker
9 juli, 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering 13 juni 2018

Agenda:

 

Datum: 13 juni 2018
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Breer/De Velderie, Prins Bernardstraat 1, 6043 BG Roermond, Tel: 04475-336712

 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV van 28 februari 2018, gehouden in Swalmen
4. Formele verkiezing tweede secretaris
Zoals gemeld in de vorige vergadering zouden we deze verkiezing tijdens deze vergadering formaliseren. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur vraagt u met de door ons voorgestelde kandidaat: Henri Gulickx in te stemmen.
5. Financiën door penningmeester Rick de Laat
6. Wat heeft de verkiezingsuitslag ons nu gebracht en waar staat de LVR door Dré Peters en Dirk Franssen.
7. Informatie over de stand van zaken met betrekking tot de commissies door Lieke van Hal
8. “LVR midden in de Roermondse samenleving” en “LVR werkt aan Roermond”. Hoe gaan we hier invulling aan geven en komen we vaker in contact met (onze) kiezers?
9. Rondvraag
10. Sluiting

Korte terugkoppeling Volkspartij Limburg door Jos van Rey

 

LVR_Notulen_ALV_28_februari_2018_2