Agenda algemene ledenvergadering 21 november 2019

Art. 43-vragen heroverweging renovatie Schöndeln
22 oktober, 2019
Woordvoering begrotingsbehandeling 7 november 2019
7 november, 2019

Agenda algemene ledenvergadering 21 november 2019

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering

Agenda:

Datum: 21 november 2019
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Cafe de Schuur – Hoofdstraat 2 6049 EB Herten


1. Opening 

2. Mededelingen

3. Verslag ALV van 14 maart 2019

–   Notulen ALV 14-3-2019

4. Financiële stand van zaken door onze penningsmeester Rick de Laat
 

5a.  Verkiezing secretaris
Volgens het rooster van aftreden is de secretaris aan de beurt.
Wij zijn blij dat Wim Cox zich herkiesbaar heeft gesteld. Maar, mocht iemand anders zich verkiesbaar willen stellen, maak u bekend aan de voorzitter per mail:(e.toonen@liberalevolkspartijroermond.nl) of bij een van de andere bestuursleden.
5b. Benoeming lid van verdienste
Een van onze – altijd aanwezige, immer behulpzame, de veiligheid in het oog houdende    leden, Alex Fijten, willen wij op deze wijze in het zonnetje zetten.

6. De LVR in de afgelopen periode, waar staan wij ?
Actuele politiek en toekomst.
⦁    Informatie Algemene Politiek en Begrotingsbehandeling.
⦁    Informatie uit commissie Ruimte 
⦁    Informatie uit commissie Bestuur en Middelen
⦁    Informatie uit commissie Burgers en Samenleving  

7. PR en Communicatie

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien u graag op 21 november!


Met vriendelijke groet,

Bestuur Liberale Volkspartij Roermond