Algemene beschouwingen 8 november 2018

Meldpunt LVR
5 november, 2018
Art. 43-vragen Beheer wijkaccommodaties
15 november, 2018

Algemene beschouwingen 8 november 2018

Op 8 november 2018 vonden de algemene beschouwingen plaats. De woordvoering van de LVR was als volgt:

“Roermond. Mag er een tandje bij?

Een zesmanscollege, 31 raadsleden en tal van commissieleden.
Met een goede verstandhouding onderling zou dat Roermond zeer ten goede komen, maar helaas is dat niet zo.
De LVR mag aannemen dat elke Roermondse volksvertegenwoordiger er is voor zijn stad en haar burgers.
Af en toe krijg je het idee dat het niet meer om Roermond gaat, maar om machtsspelletjes.
Op deze manier zijn er alleen maar verliezers, de stad Roermond en haar burgers en het Roermondse stadsbestuur en de raad. Het kan beter.
De LVR heeft tal van handreikingen gedaan, maar die werden niet gezien of ze werden ontweken. Roermond is niet van de coalitie en ook niet van de oppositie, maar van ons allemaal.
Deed in de laatste vergadering goed toen de nestor van de raad aan het woord was en er respectvol geluisterd werd.
Dit soort momenten moeten er meer komen, dat de coalitie een luisterend oor heeft als er oplossende suggesties komen vanuit de oppositie.
De LVR is de grootste fractie en wordt wel eens vragenkampioen genoemd en iedereen weet dat dit overdreven is. In verhouding past de LVR met het stellen van vragen in het rijtje van de grote Roermondse partijen.
Roermond zou er best een tandje extra bij kunnen doen om tot betere resultaten te komen en dat kan veel efficiënter als deze voorstellen goed besproken zijn en daardoor breed gedragen worden.
Het maakt dan niet uit van welke kant de voorstellen komen.
Bij voorbaat voorstellen afwijzen omdat zij van een oppositiepartij komen, is niet in het belang van onze burgers.
Deze oproep wil de LVR doen aan onze volksvertegenwoordigers.
En met iedereen bedoelen wij het voltallige college en de raad.
Het komt daarnaast de onderlinge verhoudingen alleen maar ten goede.

De LVR is als grootste partij de eerste spreker vandaag en hoopt met deze bijdrage de politiek na zes jaar weer in rustiger vaarwater te krijgen.”

 

Meer informatie over de genomen besluiten en ingediende amendementen en moties is na te lezen in de bijlagen hieronder.

01 Besluitenlijst raad 8-11-2018

02 stemming amendementen en moties

03 Amendementen en moties begrotingsbehandeling

04 Moties vreemd aan de orde van de dag