Algemene Ledenvergadering 11 maart

LVR maakt verkiezingsprogramma inzichtelijk in kaart
7 maart, 2014
Stembureautaxi en campagnehuis
11 maart, 2014

Algemene Ledenvergadering 11 maart

Vlak voor de verkiezingen willen we jullie graag nog een keer uitnodigen voor een ledenvergadering. Iedereen is van harte welkom.

Datum:        11 maart 2014
Locatie:       Zalencentrum De Velderie, Prins Bernhardstraat 1, 6043 BG  Roermond
Aanvang:     19.30 uur

Agenda:

  • Opening
  • Verslag vorige vergadering
  • Ingekomen vragen n.a.v. verkiezingsprogramma
  • De campagne en wat kunnen we nog meer doen?
  • Hoe om te gaan met publiciteit en hoe de leden ons helpen
  • Wat verder ter tafel komt
  • Sluiting