Algemene Ledenvergadering 19 september 2017

Dinsdag 19 September bent u van harte welkom op onze ledenvergadering.
Nog geen lid?
Voor 25 euro bent U tot 31 december 2018 lid.
U kunt u vooraf aan deze vergadering opgeven en meedenken en beslissen over onze koers.
Zien wij ons?

 

AGENDA Algemene ledenvergadering Liberale Volkspartij Roermond.
Datum: 19 september 2017
Locatie: Congrescentrum het Forum
Elmpterweg 50 – 6042KL Roermond
Tel.: 0475-371681
Aanvang: 20.30 uur

 

Opening

 

Mededelingen

 

Verslag ALV van 29 maart 2017

 

Financiële stand van zaken door onze penningmeester Rick de Laat.

 

Gemeenteraadverkiezingen 2018 en de weg er naartoe.
– Aanvulling/uitbreiding van het reeds goedgekeurde gedeelte van de Kandidatenlijst verkiezingen Gemeenteraad 2018.
– Kort voorstellen van de nieuwe kandidaten.
– Toelichting door bestuur en fractiebestuur en verzoek aan de leden om in te stemmen met het voorstel.

 

Verkiezingsprogramma.
Toelichting op de stand van zaken rondom het aankomende verkiezingsprogramma en het benoemen van een aantal hoofdthema’s.

 

Eventueel door leden ingebrachte zaken.

 

Actuele politiek en toekomst door :
Dré Peters en Dirk Franssen
Hay Hutjens commissie Ruimte
Bert Achten commissie Bestuur en Middelen
Lieke van Hal commissie Burgers en Samenleving

 

Afscheid van onze ex-penningmeester: Senol Kabakci.

 

Rondvraag

 

Sluiting

 

Korte terugkoppeling Volkspartij Limburg door Jos van Rey
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en graag tot dinsdag 19 september!

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Liberale Volkspartij Roermond