AmbulanceZorg Limburg-Noord

Aan

College van B&W

Postbus 900

6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 22 mei 2014

 

 

Betreft:           AmbulanceZorg Limburg-Noord

 

 

Geachte leden van het College,

 

In Dagblad De Limburger van 22 mei 2014 staat dat AmbulanceZorg Limburg-Noord een ambulancepost wil realiseren in Swalmen om zo Swalmen, Roermond-Noord, Beesel en Reuver te kunnen bedienen. De huidige post is in Herten.

 

Om dat te realiseren, wil AmbulanceZorg Limburg-Noord de post in Herten sluiten en een uitrijdpost openen in Swalmen.

De LVR-fractie acht de thans leegstaande brandweerkazerne in Swalmen een uitstekende locatie voor AmbulanceZorg Limburg-Noord.

 

De LVR-fractie verzoekt het College dan ook om op korte termijn in gesprek te gaan met AmbulanceZorg Limburg-Noord om te bekijken of de brandweerkazerne in Swalmen een geschikte locatie is voor alle genoemde partijen.

 

Wij hopen op spoedige actie en reactie.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens de LVR-fractie,

Lieke van der Stelt

Fractiesecretaris/-penningmeester