Amendement Parkeerregime binnenstad

Reactie gemeente op rattenplaat in het Veld
6 november, 2013
Art.43-vragen gesubsidieerde krachten bij RTV Roermond
8 november, 2013

Amendement Parkeerregime binnenstad

Het nieuw voorgestelde parkeerregime in de binnenstad door de gemeente heeft vele klachten opgeleverd. Veel van die klachten hebben de LVR
bereikt. Voldoende reden voor de LVR om een amendement in te dienen en een memo van toelichting met berekeningen hoe we toekomen tot
een kostenneutraal parkeerbeleid.