Art. 43-vragen Armoede op scholen

Art. 43-vragen inzake huisvesting Dorpsraad Swalmen
13 mei, 2015
Art. 43-vragen geveltuinen
10 juni, 2015

Art. 43-vragen Armoede op scholen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 5 juni 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, Armoede op scholen

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Onlangs heeft RTL-Nieuws gewag gemaakt van armoede op scholen. Kinderen van tientallen basisscholen in Nederland zitten onverzorgd en zonder ontbijt in de klas, zo blijkt uit onderzoek van RTL-nieuws. Veel scholen schijnen anoniem melding te maken van schrijnende gevallen, uit angst voor ruzie met ouders of de goede naam van de school. Verschillende scholen geven aan dat ze leerlingen zelf eten, drinken en zelfs kleding geven.

Kinderombudsman Marc Dullaert vindt het pijnlijk om te zien dat schoolkinderen in armoede leven. “Helaas bevestigt dit het beeld dat uit ons eigen onderzoek eerder al naar voren is gekomen”, zegt hij. Daarmee reageert de Kinderombudsman op de uitzending van RTL Nieuws over de honderden kinderen die verwaarloosd op school zitten.

Volgens Dullaert zijn de honderden leerlingen nog maar het topje van de ijsberg. “Een op de negen kinderen leeft onder de armoedegrens”.

 

De LVR vraagt zich af of in Roermond ook deze toestanden voorkomen.

 

  1. Bent u bekend met het onderzoek en de resultaten van het onderzoek?
  2. Zou het kunnen zijn dat ook in Roermond dergelijke schrijnende gevallen zich voordoen? Zo ja, over welke aantallen hebben we het dan? Zo neen, bent u bereid hier onderzoek naar te doen? Zo neen, waarom niet?
  3. Wanneer u bekend is over dergelijke gevallen, welke actie heeft u dan ondernomen ter verbetering?:
  4. Een op de acht gemeentes in Nederland heeft volgens de Kinderombudsman inmiddels een programma dat specifiek gericht is op kinderarmoede. Heeft Roermond een dergelijk programma? Zo nee, waarom niet?

 

Namens LVR

Hay Hutjens
Ben Peters