Art. 43-vragen auto-inbraken in parkeergarages

PERSBERICHT – Tankstation Maasbrug
11 juni, 2019
Art. 43-vragen tunnelsluitingen A73 i.r.t. reconstructie N280
15 juli, 2019

Art. 43-vragen auto-inbraken in parkeergarages

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond                 

                                                                                                  Roermond, 10 juli 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43R.v.O. m.b.t. “Auto-inbraken in parkeergarages”        

Geachte College,

  1. Is het college van B&W bekend dat er veelvuldig wordt ingebroken in geparkeerde auto’s in de parkeergarage van Q-Park bij De Oranjerie? 
  2. Dat de politie alleen komt kijken als de inbraak gedaan is in een buitenlandse auto. De Nederlanders moeten de inbraak online aangeven?
  3. Is het college bekend dat de politie bij het ter plaatse komen direct meedeelt: ”het is schering en inslag bij deze parkeergarage en Q-Park neemt geen extra maatregelen om dat tegen te gaan”? Klopt dit verhaal? 
  4. Is het waar dat de politie deze problematiek al eerder bij de gemeente Roermond en de Burgemeester hebben aangekaart en  wat is er precies met dat verzoek gedaan? 
  5. Is het college er mee bekend dat camerabeelden door Q-Park ter beschikking worden gesteld tegen een betaling van € 300,–?  
  6. Is het College bekend met het feit dat er slechts 3 camera’s hangen in de Q-Park-garage Oranjerie en dat geen van deze camera’s is gericht op de in de garage geparkeerde auto’s, maar enkel op de volgende punten;  de slagbomen (naar buiten gericht), de betaalautomaat, en de veelal onbemande loge naast de entree?
  7. Is het college bekend hoeveel inbraken in deze en andere Q-Park garages plaatsvinden? 

Dit alles is geen reclame voor Roermond en het Van der Valk-hotel waar toeristen en zakenlui denken hun auto veilig te parkeren.

8. Wat is het aantal auto-inbraken in de parkeergarages eigendom van de gemeente Roermond?

9. Is het college bereid om met Q-Park zo spoedig mogelijk overleg te voeren om het aantal inbraken in geparkeerde staande auto’s flink terug te dringen?

10. Is het aantal inbraken in geparkeerd staande auto’s bij het Design Outletcenter bekend?

Hoogachtend,