Art. 43-vragen betreffende ontwikkelingen in het centrum van Swalmen

Art. 43-vragen parkeeroverlast truckers
25 februari, 2015
Zaterdag 14 maart 2015 publicatie LVR in Trompetter
13 maart, 2015

Art. 43-vragen betreffende ontwikkelingen in het centrum van Swalmen

Betreft: schriftelijke vragen ex art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende ontwikkelingen in het centrum van Swalmen

 

Roermond, 27 februari 2015

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Inleiding: Ontwikkelingen in het centrum van Swalmen of beter gezegd het gebrek aan ontwikkelingen in het centrum van Swalmen is bij uw college en voorgaande colleges punt van aandacht geweest. Er zijn tenminste een tweetal rapporten over dit onderwerp gemaakt, te weten de analyse voor het centrum van Swalmen in 2011 en strategische schetsen van en voor het centrum van Swalmen van het bureau BMC in 2013. Recentelijk heeft naast de LVR ook de BIZ centrum Swalmen aandacht gevraagd bij uw college voor ontwikkelingen in het centrum van Swalmen <vertrek Albert Heijn en slijterij en de hervestiging van Jan Linders> en u om een quick scan verzocht. Gisteren hebben wij via de griffier informatie ontvangen over het voortbestaan van politiebureaus in Nederland. Op deze lijst is niet meer vermeld het politiebureau in Swalmen. Dit bureau gelegen op één van de meest markante plekken in het centrum van Swalmen zal blijkens de verkregen informatie haar functie verliezen.

 

Bekend met het verzoek van de BIZ Swalmen, refererend aan de eerder door de LVR gestelde vragen en de ontwikkelingen m.b.t. het politiebureau in Swalmen brengt de LVR tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Heeft uw college reeds gereageerd op het verzoek van de BIZ centrum Swalmen;
  2. Is het college bereid, nu het politiebureau haar functie gaat verliezen, het verzoek tot het houden van een quick scan uit te breiden met in gedachten dat er een andere functie gezocht moet worden voor wat nu nog het politiebureau is;
  3. Is het college met de LVR van mening dat hoe dan ook voorkomen moet worden dat het huidige politiebureau tot leegstand wordt veroordeeld en daarmee tot een dissonant in het centrum van Swalmen dreigt te worden;
  4. Is het college in vervolg op vraag twee bereid actief mee te werken in het zoeken naar een herbestemming van het huidige politiebureau, waarbij op voorhand geen enkele herbestemming wordt uitgesloten.

 

Namens de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond,

Jan Puper, Jos van Rey, Dré Peters.