Art.43-vragen gesubsidieerde krachten bij RTV Roermond

Amendement Parkeerregime binnenstad
7 november, 2013
Bericht aan de bewoners van onze Roermondse binnenstad
8 november, 2013

Art.43-vragen gesubsidieerde krachten bij RTV Roermond

Tijdens de raadsvergadering gisteren, 7 november, werden wij geconfronteerd met een mededeling van wethouder Pleyte, namens het college, over RTV Roermond. De mededeling was dat er bij de lokale omroep enkele mensen met behoud van uitkering tewerk zijn gesteld, gesubsidieerde arbeid dus. Het vervolg van de mededeling was dat de raad hierover binnenkort per raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd.

Vragen:

  1. Op welke datum heeft het college een besluit genomen over het tewerkstellen van uitkeringsgerechtigden, met behoud van uitkering, bij RTV Roermond?
  2. Wanneer verschijnt de aangekondigde raadsinformatiebrief?
  3. Waarom heeft het college ervoor gekozen de raadsinformatiebrief pas later te verzenden en niet onmiddellijk na het onder 1 bedoelde besluit? Is dit niet “mosterd na de maaltijd”?
  4. Is dit de transparantie die het college zo propageert?

 Tijdens de raadsvergadering werd slechts minimaal ruimte geboden om over zaken in debat te gaan. Daarom via deze weg nog de volgende vragen.

  1. Bent u van mening dat het realiseren van gesubsidieerde arbeid bij de lokale omroep -die toch ook actief is op de lokale en regionale advertentiemarkt- toelaatbaar is uit het oogpunt van “oneerlijke concurrentie”? Zo ja, waarom?
  2. Is het op deze wijze faciliteren van RTV Roermond toelaatbaar op grond van de regelgeving van het Commissariaat voor de Media?

Namens de Liberale Volkspartij Roermond LVR,

Dirk Franssen