Art. 43-vragen glasvezel buitengebied

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 29 januari 2018

De gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas, de Provincie Limburg en Glasvezel buitenaf hebben het convenant getekend om de aanleg van toekomstbestendig glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Half maart start de inschrijving voor het afnemen van een abonnement. Als minimaal 50% van de bewoners voor glasvezel kiest, gaat de aanleg daadwerkelijk door. Juist nu de Limburgse samenleving verder digitaliseert, wordt snel internet voor inwoners en bedrijven in het buitengebied, steeds belangrijker.
Er is veel behoefte aan glasvezel vanwege de snel opkomende digitalisering ook in de buitengebieden.
De Provincie Limburg en de betrokken gemeenten zijn daarom met Glasvezel buitenaf in gesprek gegaan om de mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden te verkennen. In 2016 spraken de Provincie Limburg, de gemeenten, Glasvezel buitenaf en de belangenorganisaties MKB-Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), af het maximale te doen om de aanleg van glasvezel mogelijk te maken. Dat resulteerde in de ondertekening van het convenant. Naar verwachting worden nog dit jaar de eerste adressen aangesloten.
Gedeputeerde Hans Teunissen:
De provincie vindt het belangrijk om glasvezelaansluitingen aan te leggen in het buitengebied van Limburg. Het is niet alleen beter voor het ondernemersklimaat, de werkgelegenheid en infrastructuur van het buitengebied. Ook zorgt glasvezel ervoor dat Limburg klaar is voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Alle Limburgse inwoners en bedrijven moeten mee kunnen gaan met de steeds verdere digitalisering van onze samenleving.”
  1. In de opsomming Midden-Limburgse gemeenten mist de LVR een eventuele deelname van Roermond aan dit project. Waarom doet de gemeente Roermond hier niet aan mee?
  2. Hoe denkt het college van BW de witte vlekken in het buitengebied wel te voorzien van  glasvezel?
  3. Is het college van BW bereid te onderzoeken of aansluiting bij dit initiatief voordelen met zich meebrengt?
  4. Wat heeft college van BW ondernomen om witte vlekken in het buitengebied te voorzien van glasvezel en WiFi?