Art. 43-vragen huishoudelijke hulp

Art. 43-vragen Toplocaties Elsevieronderzoek
24 mei, 2016
Art. 43-vragen opvragen van stukken voor raadsleden
27 mei, 2016

Art. 43-vragen huishoudelijke hulp

Roermond, 26 mei 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen op grond van art. 43 RvO inzake huishoudelijke hulp

 

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vraag op grond van art.43 RvO door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

Onlangs heeft de rechter bepaald dat doorgevoerde kortingen op huishoudelijke hulp niet in orde zijn. Over deze uitspraak zijn per brief van 18 mei 2016 schriftelijke vragen gesteld door de SPR.

Als gevolg van deze uitspraak heeft de gemeente Amsterdam, die zelf geen partij was in deze zaak, nu bepaald dat het beleid wordt aangepast hetgeen betekent dat alle doorgevoerde kortingen op huishoudelijke hulp worden teruggedraaid en dat cliënten voorlopig weer dezelfde hoeveelheid hulp krijgen als vóór 1 januari 2016 het geval was.

Het besluit van de gemeente Amsterdam brengt ons tot de volgende vraag:

  1. Is het college bereid om, in navolging van de gemeente Amsterdam, de doorgevoerde kortingen op huishoudelijke hulp met onmiddellijke ingang terug te draaien? Met terugwerkende kracht?

 

Met vriendelijke groet,

Dré Peters, Jan Puper, Lieke van Hal