Art. 43-vragen inzake organisatie verkiezingen Provinciale Staten

Zaterdag 14 maart 2015 publicatie LVR in Trompetter
13 maart, 2015
Gemeente geeft LVR antwoord op vragen over asbestbrand
1 april, 2015

Art. 43-vragen inzake organisatie verkiezingen Provinciale Staten

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 20 maart 2015

 

Betreft: schriftelijke vragen art.43RvO, organisatie verkiezingen

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar de burgemeester c.q. het college van B&W.

 

Inleiding

Op woensdag 18 maart vonden er verkiezingen plaats. Het waren gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en het waterschap. In de aanloop naar deze verkiezingen toe gebeurden al enkele zaken die de indruk gaven dat de organisatie niet geheel op rolletjes liep. Zo kregen bijvoorbeeld de Roermondse burgers hun oproepingskaarten weken later dan de burgers van andere gemeenten. Op de verkiezingsdag zelf riep het uitblijven van de uitslag vanuit Roermond grote vraagtekens op. Toen L1 op 19 maart om 2 uur ’s-nachts de verkiezingsuitzending sloot, was er van Roermond nog geen uitslag binnen. Maar Roermond was niet het laatste, zo hoorden we vanuit het stadhuis. Inderdaad, Gulpen-Wittem was nóg later maar daar waren technische problemen. Ondanks dat de opkomst in Roermond maar 43,48% bedroeg, bleek het pas mogelijk de uitslag online te plaatsen op 19 maart rond 2.15 uur. Niemand wist wat er in Roermond aan de hand was; vanuit het stadhuis werd niet gecommuniceerd. Roermond maakte hiermee in de gehele provincie een slechte beurt!

 

Vragen:

  1. Waarom zijn de oproepingskaarten in Roermond weken later verspreid dan in andere Limburgse gemeenten?
  2. Bij eerdere verkiezingen werden de stembureaus geïnstrueerd om eerst de stemmen per partij te tellen en dit dan telefonisch door te geven aan het stadhuis, waarna meestal tegen 23.00 uur de uitslag van Roermond op basis van deze cijfers bekend werd gemaakt. Daarna werd doorgeteld om de stemmen per partij uit te splitsten naar kandidaten. Wanneer, waarom en door wie is besloten af te stappen van dit systeem?
  3. Waarom wist niemand (kandidaten, pers, burgers, provincie) dat Roermond een ander systeem hanteerde waardoor de uitslag pas heel laat zou komen?
  4. Hoe denkt u hier nu zelf over, is dit goed bevallen of denkt u een volgende keer weer gebruik te maken van het systeem als beschreven in vraag 2?
  5. Alle Limburgse gemeenten met méér inwoners dan Roermond -en waarschijnlijk dus ook méér stembureaus- waren eerder dan Roermond met het bekend maken van de uitslag. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Roermond pas om 2.15 uur in staat was om de uitslag op de gemeentelijke website te publiceren?
  6. Vindt u dat de gemeente Roermond “in control” is voor wat het de organisatie van verkiezingen betreft? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u eraan doen om wel “in control” te komen?

 

 

Hoogachtend,

 

Dré Peters,
Raadslid LVR