Art. 43-vragen inzake werkzaamheden binnenstad

Art. 43-vragen uitvoering motie organiseren evenementen
5 januari, 2018
Art. 43-vragen glasvezel buitengebied
31 januari, 2018

Art. 43-vragen inzake werkzaamheden binnenstad

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 15 januari 2018

 

Betreft: Artikel 43 vragen inzake werkzaamheden binnenstad

 

 

Geacht College,

 

Een Roermondenaar (wonende in de binnenstad) met liefde voor de stad heeft aandacht gevraagd voor het verbeteren van het beeld van verloedering, dat ook de bezoekers/klanten van de stad niet zal zijn ontgaan(zie foto’s). Hij heeft een aantal foto’s gemaakt hoe de binnenstad er op zaterdag 13 januari bij ligt.

Het huidige beheer van het kernwinkelgebied voelt ongecoördineerd, te weinig op het doel gericht, passie- en liefdeloos aan. Woorden schieten te kort en onze art 43 vragen treft u onderstaand aan.

 

  1. De restanten van de Kerstmarkt waren 13 januari, tenminste 5 dagen na de kerstmarkt niet opgeruimd. Hoe komt dit? Wat stond er in de vergunning toegekend aan de exploitant als het gaat over het leeg en schoon opleveren van het Munsterplein?
  2. Klopt het dat de patio-tuin bij de Munsterkerk is afgesloten omdat er diesel is gelekt in die tuin? (zie foto) Er ligt een vloeistof die bestrooid is met kattenbakvulling en er rondom heen staan en liggen hekken. En waarom is dit tenminste 5 dagen na de kerstmarkt nog niet schoongemaakt/opgeruimd? En wie ziet hierop toe?
  3. Waarom heeft Enexis zo’n puinhoop voor het weekend achtergelaten in de Steenweg? (zie foto’s) zijn er afspraken gemaakt over een specifieke aanpak van het leggen van leidingen in het kernwinkelgebied? Zo ja welke? Zijn er afspraken gemaakt wie er toeziet op het nakomen van afspraken?
  4. Wat vindt het college van de situaties zoals zichtbaar in de foto’s?
  5. Hoe lang gaan die werkzaamheden door Enexis nog  duren en welke afspraken zijn gemaakt met Enexis als het gaat om de bijzondere situatie van het werken in het kernwinkelgebied ? bv achterlaten van de bouwplaats na 17 uur en in het weekend? En over bereikbaarheid, uitstraling, veiligheid, communicatie met belanghebbenden en bezoekers/klanten. En wie controleert dit?
  6. Waarom liggen er hier en daar nog kerstbomen in de binnenstad? (zie foto ‘s) wie is c.q voelt zich verantwoordelijk voor het weghalen? Nu rijden mensen die de stad schoon houden gewoon voorbij.
  7. Hoe en door wie kan volgens B en W een halt toegeroepen worden aan de afnemende beeldkwaliteit van ons kernwinkelgebied?

 

LVR fractie al vele malen aandacht gevraagd voor de bevoorrading in de binnenstad in het weekend: Diverse vers leveranciers kunnen op zaterdagmorgen vroeg de binnenstad niet in. Vrachtauto’s worden geparkeerd in het begin van de Christoffelstaat voor de bollard meestal met een draaiende koelmotor en vervoeren de vracht dan verder via over rammelende trolleys. En dat terwijl alle marktkooplieden wel een ontheffing hebben.

De trolleys geven een geluidsoverlast die de 50 Db ruimschoots overschrijdt. Dit gaan ten koste van de kwaliteit van wonen voor de mensen  in de binnenstad. Het verstrekken van een ontheffing met goede afspraken zou de situatie verbeteren.

  1. Wanneer geeft B en W deze situatie de noodzakelijke, op effect gerichte aandacht, die rekening houdt met alle belangen in de binnenstad?

De LVR fractie kijkt uit naar de beantwoording.

 

Hoogachtend,