Art. 43-vragen Jongeren wonen, deel 2

Vragen aan de burgemeester inzake opening terrassen
25 februari, 2021
Art. 43-vragen uitbaggeren vijvers
8 maart, 2021

Art. 43-vragen Jongeren wonen, deel 2

Aan
College van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 1 maart 2021

 

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Jongeren wonen 2

 

Geacht college,

 

Op 5 september 2018 hebben wij artikel 43 vragen gesteld “jongeren wonen”, deze zijn beantwoord op 18 oktober 2018. Inmiddels zijn wij 2 jaar verder en is het wat ons betreft tijd om weer een momentopname te maken. Vandaar stellen wij de volgende vragen:

  1. Hoeveel starterswoningen kent de gemeente Roermond nu?
  2. Hoeveel woningzoekende jongeren zijn er in Roermond? (ingeschreven bij een woningcorporaties, makelaars, huurdersplatform)
    Graag ook aangeven hoeveel dit er in Swalmen en Boukoul zijn.
  3. Als antwoord op vraag 5 van de vragen van 2018 werd geantwoord: Wij verwijzen hiervoor naar het coalitieakkoord 2018-2022 “Roermond maken we samen”. Dit akkoord wordt per portefeuille verder uitgewerkt”
    Graag ontvang in nu, 2 jaar later, de uitwerking.
  4. Als antwoord op vraag 7 werd een tabel gegeven, graag ontvangen wij een geupdate versie van deze tabel.