Art. 43-vragen Jongeren wonen

Art. 43-vragen Jongeren werken
6 september, 2018
Meldpunt
23 oktober, 2018

Art. 43-vragen Jongeren wonen

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 5 september 2018

 

Betreft: Jongeren “wonen”

 

 

Roermond is een middelgrote stad met veel kinderen en jongeren. Ook zijn wij als centrumgemeente een stad waar jongeren graag naartoe trekken. Dit is positief voor de toekomst van onze stad! Om voor jongeren een aantrekkelijke stad  te blijven is het noodzakelijk dat er een voldoende en gevarieerd woningaanbod voor handen is. Hier ligt voor de gemeente een taak. Niet om zelf te bouwen of bestaande panden te verbouwen, maar om voorwaarden te creëren waardoor particuliere investeerders maar ook woningbouwcorporaties meer dan tot nu het geval is, dit specifieke segment van de woningmarkt betreden.

Gezien de huidige aantrekkende markt waarbij er zelfs krapte op de woningmarkt is ontstaan in genoemd segment, komt de LVR tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel starterswoningen kent de gemeente Roermond?
 2. Hoeveel woningzoekende jongeren zijn er in Roermond? (ingeschreven bij een woningcorporaties, makelaars, huurdersplatform)
  Graag ook aangeven hoeveel dit er in Swalmen en Boukoul zijn.
 3. Kent de gemeente Roermond een specifieke aanpak voor woningzoekende jongeren?
  Zo ja, kan dit beleidsplan worden toegezonden?
 4. Wat is het percentage van jongeren dat in Roermond woont EN in Roermond werkt?
 5. Wat zijn de specifieke acties die het College van B&W in de komende collegeperiode wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat Roermond een aantrekkelijkere woon- en werk stad blijft en nog beter wordt voor jongeren (wonen, of wonen EN werken)?
 6. Bij diverse bouwbedrijven lopen op dit moment projecten voor het realiseren van niet permanente woningen. Het gaat hierbij om woningen met een levensduur van ongeveer 10 jaar. Dit betekent dat jongeren in woningen als hier bedoeld een start kunnen maken op de woningmarkt. Kent de gemeente Roermond deze ontwikkeling en brengt u dit vervolgens ook in bij woningbouwcorporaties en investeerders.
 7. Hoeveel jongeren trokken in de periode 2010 – 2017 jaarlijks weg uit de Gemeente Roermond?
  – komt dit mede door het beperkte aanbod van woningen?
 8. Hoeveel jongeren kwamen in genoemde periode juist wel wonen in Roermond?