Art. 43-vragen klantonvriendelijkheid BsGW

Art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes
18 oktober, 2017
Art. 43 klantonvriendelijkheid BsGW
22 oktober, 2017

Art. 43-vragen klantonvriendelijkheid BsGW

Bekijk hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 18 oktober 2017

 

Betreft: klantonvriendelijkheid BsGW

 

Geachte College,

 

De laatste maanden zijn er diverse media berichten verschenen over BsGW. Die berichten gaan voornamelijk over de werkwijze en klantonvriendelijkheid van BsGW. Ook is door de Nationale OMBUDSMAN een breed onderzoek ingesteld naar de manier van belastinginning door Waterschappen.

 

Dat is voor LVR fractie aanleiding voor art 43 vragen:

 

  1. Heeft het college van BW kennis genomen van de media berichten over BsGW?
  2. Heeft het college van BW de indruk dat BsGW een geoliede organisatie is? Zo ja ,waar blijkt dat volgens college van BW uit? Zo neen, wat gaat college van BW hier aan doen?
  3. Rechtbank Limburg oordeelt dat BsGW onnodige tegenwerking heeft gegeven aan bezwaarmakers. Dat is een ernstige beschuldiging. Hoe beoordeelt  college van BW die rechterlijke beslissing? Heeft het college van BW de directie aangesproken over dat gedrag?
  4. Is het directiebeleid van BsGW het verzoek van bezwaarmakers en/of gespecialiseerde WOZ bureaus voor verruiming van de termijnen af te wijzen of liggen hier bestuursbesluiten aan ten grondslag.
  5. Hoeveel particulieren/ondernemers die geen gespecialiseerd WOZ bureau hebben ingeschakeld hebben een procesvergoeding gekregen?
  6. Hoe oordeelt het college van BW de opmerking van de directeur BsGW in dagblad de Limburger van 26 augustus 2017 : “trap er niet in “. Hij heeft het over de WOZ-bureaus die werken op basis van no cure ,no pay” en de uitspraak van de Rechtbank dat dat zelfde bureau opzettelijk is tegengewerkt?
  7. kan een overzicht worden verstrekt van de indiende bezwaarschriften door Roermondse burgers en ondernemers? Met daarbij vermelding van stand van zaken en toegekende en niet toegekende bezwaren?
  8. Kunnen de notulen van het AB en DB voor de gemeenteraad van Roermond ter inzage worden gelegd?

 

Hoogachtend,