Art. 43-vragen ontslag directeur OML

College van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 6 april 2021

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. uitspraak rechter inzake ontslag directeur OML

Geacht college van B&W,

Op 13 maart jl. publiceerde DDL ‘Rechter draait ontslag directeur OML terug’.

Dit College van B&W heeft inzake OML nooit de actieve informatieplicht toegepast. Naar aanleiding van dit krantenartikel passen wij ons vragenrecht toe en stellen wij onderstaande vragen:

 1. Wanneer is het College van B&W op de hoogte gesteld van deze gerechtelijke uitspraak?
 2. Op welke wijze is het college van B&W cq. Aandeelhouder Waajen geïnformeerd over deze uitspraak en de gevolgen hiervan?
 3. Wat is de reactie van het College van B&W geweest aan de huidige directeur bij OML e/o Raad van Commissarissen?
 4. Is er een AVA bij elkaar geroepen na de uitspraak?
  1. Zo ja, wat is er besproken?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Wat is het gevolg van deze uitspraak voor de bedrijfsvoering van OML?
 6. Wat is het gevolg van deze uitspraak voor de financiële situatie van OML?
 7. Waarom heeft het College van B&W haar actieve informatieplicht niet toegepast en de raad dus niet geïnformeerd hierover?
 8. Graag willen wij in het verlengde van vraag 7 de overwegingen van het College van B&W weten hoe zij beslist de actieve informatieplicht wel of niet toe te passen.

Hoogachtend,