Art. 43-vragen openingstijden Roerdomp

Art. 43-vragen tijdelijke op- en afrit N280
24 juli, 2017
Algemene Ledenvergadering 19 september 2017
13 september, 2017

Art. 43-vragen openingstijden Roerdomp

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond.

Roermond, 28 augustus 2017.

Betreft vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Roermond inzake openingstijden van het buiten zwembad de Roerdomp.

Geachte griffier, beste Jos,

Wil jij onderstaande vragen gericht aan het college van B&W aan hen ter kennis brengen.

 

Geacht College,

 

Inleiding:

Vorig jaar heeft d.d. 22 juli heeft de LVR vragen gesteld m.b.t. de openingstijden van het zwembad de Roerdomp. U heeft deze vragen beantwoord d.d. 25 augustus 2016.

Tijdens de behandeling van de begroting 2017 is een mede door de LVR ingediende motie m.b.t. de openingstijden van het zwembad de Roerdomp en het personeelsbeleid voor deze zweminrichting raads breed aangenomen.

13 april 2017 heeft u een raadsinformatiebrief gepubliceerd m.b.t. de openingstijden van het zwembad de Roerdomp.

Vanaf vrijdag j.l. zijn leden van de LVR fractie benaderd door verschillende abonnementhouders van het zwembad de Roerdomp die stelden dat op de abonnementen vermeld staat dat het buitenzwembad geopend zal zijn tot en met 3 september 2017.

De weersverwachtingen tot en met 31  augustus geven aan dat de temperaturen oplopen tot boven de 25 graden Celsius.

 

Vorengaande brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Waarom wordt er geen recht gedaan in hetgeen in de motie 16M15 is vastgelegd.
  2. Is het juist dat abonnementhouders zijn voorgelicht dat het buitenzwembad van de Roerdomp tot en met 3 september geopend zal zijn en dat daarbij niet is vermeld dat deze openingstijden niet gelden voor maandag 28, dinsdag 29, donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september.
  3. Is het college bereid maatregelen te treffen die, zeker nu er zeer goed weer voorspeld wordt, het buitenzwembad alsnog de genoemde dagen open te stellen.
  4. Wij verzoeken het college dringend om ons spoedig te antwoorden en gevraagde maatregelen te treffen en in ieder geval voor de toekomst een  communicatieplan en de uitvoering daarvan op te stellen die misverstanden zoals die nu zijn ontstaan te voorkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Puper, raadslid voor de LVR