Art. 43-vragen parkeeroverlast truckers

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond


Roermond, 25 februari 2015

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO, parkeeroverlast door truckers
Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding
De A73 langs Roermond heeft onze stad veel goeds gebracht. Er zijn echter ook een aantal minder positieve gevolgen, één daarvan is de overlast die her en der, met name in het weekend, veroorzaakt wordt door parkerende truckers. Deze, veelal uit het buitend afkomstige truckers bivakkeren dan in de omgeving, bijvoorbeeld op de parkeerplaats nabij de Wirosingel, de Schepersweg of op Maalbroek. Naast het feit dat hier geen adequate voorzieningen voor de chauffeurs en hun vrachtwagens zijn, trekken de geparkeerde vrachtwagen ook criminaliteit aan (ladingdiefstallen).
Politie, Rijkswaterstraat, provincie Limburg het bedrijfsleven en vijf gemeenten (Venlo, Venray, Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Heerlen) ondertekenen op donderdag 26 februari 2015 in Roermond (!) een intentieovereenkomst voor de aanleg van vijf veilige truckstops.

Vragen

  1. Waar is Roermond in dit verhaal, afgezien van het feit dat de intentieovereenkomst in Roermond ondertekend wordt?
  2. Waarom is onze gemeente hier niet bij betrokken?
  3. Wordt het probleem van de parkerende truckers in onze gemeente wel voldoende onderkend?
  4. Wat doen wij eraan en bent u bereid alsnog bij het initiatief van de intentieovereenkomst aansluiting te zoeken?

 

Hoogachtend,
Dré Peters, Dirk Franssen en Ben Peters
Raadsleden LVR