Art. 43-vragen over problemen met parkeren in binnenstad

Tweede ledenvergadering 6 januari
4 januari, 2014
LVR verrast door plotselinge aandacht CDA voor parkeren binnenstad
7 januari, 2014

Art. 43-vragen over problemen met parkeren in binnenstad

Gisteren en vandaag zijn er via Roermond Dichtbij berichten verschenen over problemen m.b.t. het nieuwe parkeerbeleid. Het eerste bericht ging over divers gehanteerde tarieven en het bericht van vanochtend betreft het beboeten van mantelzorgers die ouderen verzorgen in de binnenstad.

 

Gisteren is er via een email aan wethouder IJff door de LVR direct opheldering gevraagd over de situatie m.b.t. de tarieven. Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen in november en december is door diverse fracties al aandacht gevraagd voor de specifieke situatie van mantelzorgers in de binnenstad.

Nu blijkt dus dat het college van B&W nog geen oplossing heeft voor de situatie van mantelzorgers, die beboet worden terwijl zij ouderen aan het verzorgen zijn.

 

Al met al concluderen wij dat, alle aandacht in de raadsvergaderingen ten spijt, het college van B&W er tot op heden niet in geslaagd is om voor deze specifieke situatie een oplossing te vinden. Graag verzoeken wij u om bijgaande vragen conform artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Vragen:

1.   Is het college van B&W op de hoogte van de situaties zoals die in de inleiding geschetst wordt?

2.   Is het college van B&W het met ons eens dat zowel de divers gehanteerde tarieven als ook de specifieke situatie van mantelzorgers vraagt voor acute actie met een passende oplossing?

3.   Zo ja, wat is het college van B&W voornemens om te doen?

4.   Zo nee, waarom is het college van B&W een andere mening toegedaan?

5.   Ondersteunt u het idee om de onmisbare mantelzorgers die zo hard nodig zijn en steeds meer nodig worden, een pasje met kenteken gebonden gratis parkeren te verstrekken in plaats van hen half uur tarieven te laten betalen tijdens het uitvoeren van mantelzorg?

 

 

Dirk Franssen

Hay Hutjens

Raadsleden Liberale Volkspartij Roermond