Art. 43-vragen problemen sociale dienst

Art. 43 vervolgvragen auto-inbraken parkeergarages
7 oktober, 2019
Art. 43-vragen heroverweging renovatie Schöndeln
22 oktober, 2019

Art. 43-vragen problemen sociale dienst

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Geacht college,

Wij hebben vernomen dat er e.e.a. de afgelopen maand(en) is misgelopen bij de sociale dienst en hebben hier enkele vragen over:

 1. Klopt het dat er iets is misgelopen bij de verzending van brieven van de sociale dienst naar burgers?
  1. Zo ja, wat is er precies fout gegaan?
  2. Kan worden aangegeven om welke hoeveelheden het gaat?
 2. Klopt het dat er problemen zijn met de postbezorging van de inkomensformulieren bij de burgers?
  1. Zo ja, kan deze problematiek nader worden toegelicht?
 3. Kan worden aangegeven welke acties er door de gemeente zijn ondernomen om de problemen met het verzenden van brieven en formulieren op te lossen?
 4. Klopt het dat uitkeringsgerechtigden door deze problemen geen of pas later hun uitkering hebben ontvangen?
  1. Zo ja, om hoeveel burgers gaat het en hoe is dit opgelost?
 5. Zijn de burgers al geïnformeerd over deze problematiek of tasten zij nog in het duister?